Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikropaleontologia [07-MIK-GL2-DL] Semestr zimowy 2019/2020
Zajęcia laboratoryjne, grupa nr 1
Moodle ID: 317278_1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Mikropaleontologia [07-MIK-GL2-DL]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/2020 [2019/SZ] (zakończony)
Zajęcia laboratoryjne [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 100
Prowadzący: Dominik Pawłowski
Literatura:

Podstawowa literatura:

Armstrong H.A. & Brasier M.D., 2005. Microfossils. Blackwell Publishing.

Georgescu M.D. 2018. Microfossils through Time: An IntroductionFirst Steps in Micropaleontology. ISBN 978-3-510-65413-0

Literatura uzupełniająca:

Aldridge R.J., Briggs, D.E.G., Smith, M.P, Clarkson, E.N.K, & Clark, N.D.L. 1993. The anatomy of Conodonts. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B, 340, 405-421

Aldridge R.J (red). Paleobiology of Conodonts.

Banner, F. T. & Lord, A.R. 1982. Aspects of Micropaleontology. Wydawnictwo G. Allen & Unwin

Benton, M.J. & Harper, D.A.T., 2009. Introduction to Paleobiology and the Fossil Record. John Wiley & Sons, Ltd., Publication

Boudagher-Fadel. 2008. Evolution and geological significance of larger benthic Foraminifera. Developments in Palaeontology & Stratigraphy, 21. Elsevier.

Epstein & Epstein. 1977.Paleobiology of conodonts.USGS, Spec.Papers, 195

Gould, S. J. 2007. Dzieje życia na Ziemi. Świat Książki; Warszawa

Haq, B. U. & Boersma, A. 1978. Introduction to Marine Micropaleontology. Elsevier

Loeblich, A. & Tappan, H. 1987. Foraminiferal genera and their classification. Von Nostrand Rein. Co.

Łuczkowska, E. 1993. Mikropaleontologia. Protozoa. Wydawnictwa AGH; Kraków

Murray. J. W. 2006, Ecology and Applications of Benthic Foraminifera. Cambridge University Press

Sweet, W.C. 1988. The Conodonta - Morphology, Taxonomy, Paleoecology and Evolutionary History of a Long-Extinct Animal Phylum. Oxford monographs on Geology and Geophysics No. 10, ISBN 0-19-504352-9

Taylor, T.N. 2008. Paleobotany. The biology and evolution of fossil plants. Elsevier; Amsterdam

Traverse A., 2007. Paleopalynology (sec ed). Springer

Artykuły z czasopism: Journal of Micropaleontology, Journal of Paleontology, LETHAIA, Newsletter of Micropaleontology

Zakres tematów:

Konodonty, skolekodonty - budowa, środowisko życia, metody oznaczania i przydatność w stratygrafii i analizie paleośrodowiska

Małżoraczki- budowa, środowisko życia, metody oznaczania i przydatność w stratygrafii i analizie paleośrodowiska

Otwornice, radiolarie, nanoplankton wapienny, okrzemki, silikoflagellaty, dinoflagellaty, kalpionelle, chitinozoa - budowa, środowisko życia, metody oznaczania i przydatność w stratygrafii i analizie paleośrodowiska

Mikrofosylia roślinne (pyłki, zarodniki, cysty), czwartorzędowe (Chironomidae, Cladocera), mikroelementy wchodzące w skałd innych grup i mikroskamieniałości Incertae sedes - budowa, środowisko życia, metody oznaczania i przydatność w stratygrafii i analizie paleośrodowiska

Metodyka prac terenowych i laboratoryjnych

Interdyscyplinarne badania grup mikroskamieniałości i ich interpretacja.

Wykorzystanie mikroskamieniałości w biostratygrafii, stratygrafii sekwencji, paleogeografii i analizie paleośrodowiska

Metody dydaktyczne:

Sposób pracy ze studentami: z grupa i indywidualnie ze studentem.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach: możliwa 1 nieobecność; inne nieobecności usprawiedliwiane na podstawie zwolnienia lekarskiego–termin jego przekazania do 7 dni od dnia nieobecności. Odrabianie zajęć w ramach indywidualnej pracy w zakresie zrealizowanego tematu.

Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu: zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwium końcowego zaliczeniowego; test pisemny z zakresu zrealizowanego materiału oraz test praktyczny. Istnieje jedna możliwość poprawiania kolokwium zaliczeniowego. Nieobecność na kolokwium, bez okazania usprawiedliwienia lekarskiego, jest jednoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwienie lekarskie należy przedłożyć prowadzącemu ćwiczenia w ciągu nie później niż 7 dni od daty terminu kolokwium.

Termin egzaminu: po zakończeniu kursu,styczeń 2020 (szczegółowo zostanie uzgodniony ze starostą)

Termin egzaminu poprawkowego: po zakończeniu kursu,styczeń 2020 (szczegółowo zostanie uzgodniony ze starostą)

Uwagi:

gr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)