Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia w naukach o Ziemi 07-CNZ-GL1-DI
Semestr letni 2018/2019
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Chemia w naukach o Ziemi 07-CNZ-GL1-DI
Zajęcia Semestr letni 2018/2019 (2019/SL) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 100
Prowadzący: Marcin Siepak
Literatura:

L. Pauling, P. Pauling, Chemia, PWN, Warszawa 1998.

L. Pajdowski, Chemia ogólna, PWN, Warszawa 1987.

M.J. Sienko, R.A.Plane, Chemia. Podstawy i zastosowania, WNT, Warszawa 1993.

A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, cz. 1-3 wyd. II, PWN Warszawa 1994.

J.D. Lee, Zwięzła chemia nieorganiczna, wyd. III, PWN Warszawa 1994.

F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Chemia nieorganiczna, WN PWN Warszawa 1995.

R.T. Morrison, R.N. Boyd, Chemia organiczna, WN PWN Warszawa 1996.

J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, cz. 1-3, PWN Warszawa 1985.

J.R. Dojlido, J. Zerbe, Instrumentalne metody badania wody i ścieków, Arkady, Warszawa 1997.

W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, WN PWN 2005.

Artykuły naukowe, normy oraz przepisy prawne UE i PL.

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Układ okresowy a właściwości pierwiastków. Budowa atomu. Wiązania chemiczne. Klasyfikacja związków chemicznych. Podstawowe właściwości wybranych pierwiastków i ich związków. Roztwory wodne, dysocjacja elektrolityczna, teorie kwasów i zasad. Pojęcie pH i aktywności, substancje buforowe i hydroliza. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności. Koloidy. Reakcje utleniania i redukcji. Tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy oraz sole. Budowa związków kompleksowych i ich nomenklatura. Pobieranie prób środowiskowych do analizy chemicznej. Chemia atmosfery. Hydrochemia. Wybrane metody analizy chemicznej związków nieorganicznych i organicznych. Analiza ilościowa i jakościowa. Teoria strukturalna związków organicznych. Ustalenie nazwy związków organicznych. Nazewnictwo węglowodorów, związków jednofunkcyjnych, heterocyklicznych oraz wielofunkcyjnych. Typy reakcji w chemii organicznej. Ewaporacja wody i krystalizacja soli. Produkcja i procesy przekształceń materii organicznej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach:

Wykłady obowiązkowe. Usprawiedliwienia lekarskie i ze zdarzeń losowych.

2. Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu:

Wymagana wiedza z zakresu materiału podanego na wykładach oraz ze wskazanej literatury. Wymagana pozytywna ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu.

3. Termin egzaminu/zaliczenia:

- 16.05.2019 r.

4. Termin egzaminu/zaliczenia poprawkowego:

- 24.05.2019 r.

Uwagi:

1gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.