Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do paleontologii i stratygrafii 07-WPS-GL1-DL
Semestr zimowy 2018/2019
Zajęcia laboratoryjne, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do paleontologii i stratygrafii 07-WPS-GL1-DL
Zajęcia Semestr zimowy 2018/2019 (2018/SZ) (zakończony)
Zajęcia laboratoryjne (LAB), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Kamilla Pawłowska
Literatura:

- Radwańska U. 2007. Przewodnik do ćwiczeń z paleontologii. Wydawnictwo INVIT.

‒ Clarckson E. 2013. Invertebrate Palaeontology and Evolution. Blackwell Publ. House.

‒ Lehman U., Hillmer G. 1987. Bezkręgowce kopalne. Wyd. Geologiczne.

‒ Stanley, S.M., 2002. Historia Ziemi. PWN, Warszawa.

‒ Tabela stratygraficzna (http://www.stratigraphy.org)

‒ Racki, G., Narkiewicz, M., 2006. Polskie zasady stratygrafii. PIG Warszawa

Zakres tematów:

Zagadnienia dotyczące systematyki paleontologicznej, nomenklatura paleontologiczna. Ewolucjonizm a paleontologia. Skamieniałości strukturalne i śladowe.

Stan zachowania skamieniałości - tafonomia i diageneza, kopalne zespoły organiczne, środowiska życia organizmów i związki między organizmami

Pojęcie skamieniałości przewodniej. Cechy skamieniałości przewodniej. Czas geologiczny a skamieniałości.

Jednokomórkowce. Otwornice i Radiolarie - budowa, środowisko życia, metody oznaczania i przydatność do oznaczania wieku skał.

Bezkręgowce. Gąbki, Jamochłony, Ramienionogi, Stawonogi, Mięczaki, Szkarłupnie, Półsrunowce - budowa, środowisko życia, metody oznaczania i przydatność do oznaczania wieku skał

Rośliny - budowa, środowisko życia, metody oznaczania i przydatność do oznaczania wieku skał

Podstawy nomenklatury i zasad stratygraficznych

Metody oznaczania wieku skał i korelacji stratygraficznej

Metody dydaktyczne:

Sposób pracy ze studentami: z grupa i indywidualnie ze studentem.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach: możliwa 1 nieobecność; inne nieobecności usprawiedliwiane na podstawie zwolnienia lekarskiego–termin jego przekazania do 7 dni od dnia nieobecności. Odrabianie zajęć w ramach indywidulanej pracy w zakresie zrealizowanego tematu.

Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu: zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwium końcowego zaliczeniowego; test pisemny z zakresu zrealizowanego materiału oraz test praktyczny. Istnieje jedna możliwość poprawiania kolokwium zaliczeniowego. Nieobecność na kolokwium, bez okazania usprawiedliwienia lekarskiego, jest jednoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwienie lekarskie należy przedłożyć prowadzącemu ćwiczenia w ciągu nie później niż 7 dni od daty terminu kolokwium. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienie do egzaminu.

Termin zaliczenia: styczeń 2019 (szczegółowo zostanie uzgodniony ze starostą)

Termin zaliczenia poprawkowego: styczeń 2019 (szczegółowo zostanie uzgodniony ze starostą)

Uwagi:

1gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.