Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Efektywność eventów 07-EE-TZE3-DL
Semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Efektywność eventów 07-EE-TZE3-DL
Zajęcia Semestr letni 2018/2019 (2019/SL) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 30
Prowadzący: Magdalena Kugiejko
Literatura:

Jakub B. Bączek, 2011, Psychologia eventów, Warszawa (jest dostępny eBook)

Drucker P.F. (1963): Managing for Business Effectiveness. „Harvard Business Review”, Vol. 41, No. 3, s. 53-60.

Henri J.F. (2004): Performance Measurement and Organizational Effectiveness: Bridging the Gap. Managerial Finance”, Vol. 30, No. 6, s. 93-123.

Kafel T., Ziębicki B. (2009): Wymiary i kryteria oceny efektywności organizacji pozarządowych. W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Red. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil. WSB-NLU, Nowy Sącz.

Kondalkar V.G. (2010): Organization Effectiveness and Change Management. PHI Learning Pvt. Ltd.

Kowal W. (2013) Skuteczność i efektywność – zróżnicowanie i aspekty interpretacji. „Organizacja i Kierowanie”, nr 4 /157, s. 11-23.

Kozuń-Cieślak G. (2013) Efektywność – rozważania nad istotą i typologią. Kwartalnik „KES Studia i Prace”, nr 4 /16

Zakres tematów:

1. Charakterystyka narzędzi i sposobów oceny eventów

2. Określanie korzyści dokonywania oceny eventów

3. Co daje prowadzenie ciągłej oceny eventów

4. Dokonywanie oceny efektywności eventów

5. Wyciąganie wniosków z oceny eventów

Metody dydaktyczne:

metody oparte na słowie: wykład, dyskusja

metody oparte na praktycznej działalności

metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa itp.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

Praca na zakończenie zajęć – projekt (70%),

ocena aktywności studenta podczas zajęć i konsultacji (30%)

możliwe są wejściówki.

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0) >90%

dobry plus (+db; 4,5) 80 – 90%

dobry (db; 4,0) 70 – 80%

dostateczny plus (+dst; 3,5) 60 - 70%

dostateczny (dst; 3,0) 50 – 60%

niedostateczny (ndst; 2,0) <50 % punktów

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Akceptowane są zaświadczenia lekarskie ze zdarzeń losowych. Dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwiona podczas trwania zajęć.

Uwagi:

Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach: 1 możliwa nieobecność, kolejne to zwolnienie od lekarza

Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu:

Praca na zakończenie zajęć – projekt (70%),

ocena aktywności studenta podczas zajęć i konsultacji (30%)

Termin egzaminu/zaliczenia: pracę student oddaje na ostatnich zajęciach

Termin egzaminu/zaliczenia poprawkowego: termin 7 dni na ustalenie poprawy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.