Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy geofizyki 07-POGE-GL2-DL
Semestr zimowy 2018/2019
Zajęcia laboratoryjne, grupa nr 1
Moodle ID: 293138_1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy geofizyki 07-POGE-GL2-DL
Zajęcia Semestr zimowy 2018/2019 (2018/SZ) (zakończony)
Zajęcia laboratoryjne (LAB), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Monika Szokaluk
Literatura:

Literatura w języku polskim:

1. Karczewski J., Ortyl Ł., Pasternak M., 2011. Zarys metody georadarowej. Wydawnictwo AGH, Kraków.

2. Kozera A. i in., 1987. Geofizyka poszukiwawcza*. Wyd. Geologiczne, Warszawa.

3. Stein J. (red.), 1982. Przewodnik do ćwiczeń z geofizyki geologicznej*. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

4. Plewa M. & Plewa S., 1992. Petrofizyka. Wyd. Geologiczne, Warszawa.

(Literatura oznaczona gwiazdką dostępna wyłącznie w bibliotece, pozostałe dostępne u Prowadzącej).

Literatura w języku angielskim:

1. Bristow C.S. & Jol H.M., 2003. Ground Penetrating Radar in Sediments. Geological Society Special Publications, Londyn.

2. Jol H.M. (red.), 2009. Ground Penetrating Radar Theory And Applications. Elsevier Science.

3. Kearey P., Brooks M., Hill I., 2002. An Introduction to Geophysical Exploration. Blackwell Sciences.

4. Knödel K., Lange G., Voigt H. J., 2007. Environmental Geology. Handbook of Field Methods and Case Studies. Springer.

5. Milsom J., 2003. Field Geophysics. Wydawnictwo Wiley.

6. Zniszner B. & Pellerin F.M., 2007. A geoscientist’s guide to petrophysics. Wyd. Technip, Paryż.

(Cała literatura w języku angielskim dostępna u Prowadzącej).

Metody i kryteria oceniania:

Warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych:

1) wg programu studiów licencjackich i inżynierskich od 2017/2018.

2) wg harmonogramu zajęć - semestr zimowy 2018/2019.

3) Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest oddanie sprawozdań z poprzednich zajęć oraz znajomość materiałów obejmujących zagadnienia z otrzymanych skryptów.

Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach:

1) Zajęcia są obowiązkowe.

2) Dopuszcza się maksymalnie jedną nieobecność, która nie musi być usprawiedliwiona.

Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia:

1) Zaliczenie odbywa się na podstawie ćwiczeń z zajęć kameralnych, zajęć laboratoryjnych oraz kolokwium.

2) Z 3 zajęć kameralnych należy przedłożyć wykonane ćwiczenie/zadanie, w formie raportu, w terminach ustalonych przez Prowadzącego.

3) Wyniki prac laboratoryjnych należy przedstawić w formie posteru, w terminie wyznaczonym przez Prowadzącego.

4) Za raporty można otrzymać następujące punkty:

- raport I – 15 pkt.;

- raport II – 5 pkt.;

- raport III – 10 pkt.

5) Za poster oraz jego prezentację można otrzymać 20 pkt.

6) Nie ma możliwości poprawiania raportów oraz posteru.

7) Przekroczenie wyznaczonego terminu oddawania raportów i posteru skutkuje zdobyciem 0 pkt.

8) Kolokwium zaliczeniowe jest pisemne.

9) Za kolokwium można otrzymać 30 pkt.,

a zaliczenie odbywa się w momencie uzyskania 17 pkt.

10) Studenci, którzy nie zaliczą zajęć na ocenę pozytywną będą mogli uzyskać ją podchodząc do zaliczenia w formie pisemnego kolokwium, tzw. poprawkowego.

11) Kolokwium poprawkowe można zaliczać tylko raz.

12) Na ocenę końcową składają się:

- ocena z raportów – 30%;

- ocena z posteru – 30%;

- ocena z kolokwium – 40%.

13) Skala ocen stosowana wg punktu 3b Zarządzenia nr 2/2012/2013 Dyrektora Instytutu Geologii UAM z dnia 8 października 2012 roku.

Terminy zaliczenia:

Raport I - 08.01.2019

Raport II - 22.01.2019

Raport III - 31.01.2019

Poster - 29.01.2019

Kolokwium - 29.01.2019

Termin zaliczenia poprawkowego:

Kolokwium poprawkowe - 05.02.2019

Uwagi:

TERMIN KONSULTACJI:

Wtorek: 9.00-11.00

Budynek: Instytut Geologii UAM

Pokój: 168

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.