Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrogeologia [07-HG-GL2-DL] Semestr zimowy 2018/2019
Zajęcia laboratoryjne, grupa nr 1
Moodle ID: 293134_1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Hydrogeologia [07-HG-GL2-DL]
Zajęcia: Semestr zimowy 2018/2019 [2018/SZ] (zakończony)
Zajęcia laboratoryjne [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Roksana Kruć-Fijałkowska, Marcin Siepak
Metody i kryteria oceniania:

1. Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach:

- usprawiedliwienia lekarskie i ze zdarzeń losowych; dopuszcza się nieobecność nieusprawiedliwioną na 20% zajęć. Należy przygotowanie sprawozdania z zajęć, które zostały opuszczone.

2. Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu:

a/ przedstawienie wykonanych ćwiczeń w formie sprawozdania z poszczególnych zajęć w terminie tygodnia od ich zakończenia (forma poszczególnych sprawozdań omawiana jest na każdych zajęciach),

b/ uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium końcowego,

c/ warunkiem przystąpienia do kolokwium końcowego jest pozytywna ocena ze sprawozdań z poszczególnych zajęć (liczona jako średnia z ocen cząstkowych),

d/ składowymi oceny końcowej są: średnia ze sprawozdań, średnia ocen z kolokwium cząstkowego, ocena z kolokwium końcowego.

3. Termin egzaminu/zaliczenia:

- 10.01.2019 r.

4. Termin egzaminu/zaliczenia poprawkowego:

- 24.01.2019 r.

Uwagi:

1gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)