Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geologiczna obsługa kopalń i wierceń 07-GOKW-GLO2-DU
Semestr zimowy 2018/2019
Zajęcia laboratoryjne, grupa nr 1
Moodle ID: 292986_1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Geologiczna obsługa kopalń i wierceń 07-GOKW-GLO2-DU
Zajęcia Semestr zimowy 2018/2019 (2018/SZ) (zakończony)
Zajęcia laboratoryjne (LAB), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Maciej Swęd
Strona domowa grupy: http://zgs.home.amu.edu.pl/mgr-szymon-belzyt
Literatura:

5. Zalecana literatura:

Nieć, M., 2012. Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa (dostępne on-line, mos.gov.pl)*

Seubert, B. The Wellsite Guide. An Introduction to Geological Wellsite Operations.*

Strzałkowski, P., 2015. Górnictwo ogólne. Wyd. Politechniki Śląskiej.

Wojnar, K., 1997. Wiertnictwo. Technika i technologia. Wydawnictwa AGH.

Stryczek, S., Wiśniowski, R. 2006. Wiertnictwo naftowe. AGH Kraków *

Salski, W. (red.), 1990. Kartografia geologiczna Cz. 4, Geologiczna obsługa kopalń. Elementy fotogrametrii i interpretacji zdjęć lotniczych. Mapy hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Projektowanie i dokumentowanie prac i badań geologicznych (redaktor serii: W. Słowański).. Wydawnictwa Geologiczne.

(*możliwe do udostępnienia w formie elektronicznej przez prowadzącego)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Podstawą zaliczenia jest obecność na 75% zajęć oraz oddanie wszystkich zadań i raportów do dnia ostatnich zajęć.

Na ocenę końcową składa się: 1) zaliczenie końcowe (50%; złożone w 2/3 oceny z pisemnego zaliczenia części geolgiczna obsługa wierceń i w 1/3 oceny z zaliczenia części geologiczna obsługa kopalń, przy czym obie części muszą być zaliczone na ocenę minimum dostateczną, 2) sumaryczna ocena z zadań wykonywanych na zajęciach, zadań domowych w formie raportu oraz aktywności studenta na zajęciach (50%).

W przypadku, gdy student nie odda z czterech ćwiczeń do 26.11.2018, za dane ćwiczenie wpisywana jest ocena niedostateczna.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić u prowadzącego nie później niż 7 dni od daty zajęć osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dokumentami usprawiedliwiającymi nieobecność na zaliczeniu końcowym są: zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający niemożność przystąpienia do zaliczenia.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z oddania ćwiczeń

Konsultacje: mgr Szymon Belzyt - wtorek 10:45-12:15 (najlepiej po wcześniejszym kontakcie mailowym); nieobecność prowadzącego w dniach 22-28.11

Uwagi:

1gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.