Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 03-SEM-22PDMJ
Semestr letni 2017/2018
Konwersatorium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie 03-SEM-22PDMJ
Zajęcia Semestr letni 2017/2018 (2018/SL) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 15:15 - 16:45
sala 207
Collegium Maius jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Prowadzący: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Literatura:

K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski 2012, Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, Harmonia.

K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski 2015, Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, Harmonia.

J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski (red.) 2014, Biomedyczne podstawy logopedii, Haromonia.

M. Rutkiewicz-Hanczewska 2016, Neurobiologia nazywania. O anomii proprialnej i apelatywnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

M. Rutkiewicz-Hanczewska 2017, Nazwy własne jako przedmiot badań neuronauk, “Onomastica” LXI/1, s. 97–109.

M. Rutkowski 2007, Apelatywizacja a deonimizacja. Z rozważań nad zakresem terminów, [w:] Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, pod red. A. Cieślikowej, B. Czopek-Kopciuch i K. Skowronek, Kraków: Wydawnictwo PANDIT, s. 63–71.

M. Rutkowski 2001, Wstępna charakterystyka funkcji nazw własnych, „Onomastica” XLVI, s. 7–29.

E. Rzetelska-Feleszko (red.) 1998, Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka PAN.

Zakres tematów:

Polszczyzna w normie i w patologii

Seminarium poświęcone jest zagadnieniom z zakresu głównie leksyki i semantyki: dawnemu i współczesnemu nazewnictwu, powiązaniom między kulturą a nazewnictwem, specyfice wybranych grup nazewniczych, polityce językowej, zasobom najnowszej polszczyzny. Celem seminarium jest również analiza systemu językowego opisywanego przez pryzmat zaburzeń mowy i języka.

1. Moda językowa, w tym nazewnicza:

a. najpopularniejsze imiona, przezwiska, pseudonimy, przydomki,

b. charakterystyka współcześnie przyjmowanych nazwisk.

2. Polityka językowa:

a. zmiana imion i nazwisk,

b. nazwy na pograniczach językowych.

3. Kognitywne podstawy procesów nazywania:

a. nazwy własne jako konceptualizacja ludzkiego doświadczenia,

b. antropocentryzm w nazwach własnych,

c. co mówią nazwy?

4. Tendencje we współczesnym nazewnictwie:

a. przezwiska,

b. nazwy internetowe (np. blogów, wlogów, witryn internetowych),

c. nazwy miast, wsi, osiedli mieszkaniowych, apartamentowców, galerii handlowych,

d. nazwy dróg, ulic, placów, lasów, jaskiń, gór,

e. nazwy rzek, jezior, stawów,

f. nazwy wyrobów spożywczych, kosmetyków, samochodów, papierosów, alkoholi, serów itp.

g. nazwy zwierząt, roślin.

5. Nazewniczy branding:

a. nazwy produktów handlowych,

b. nazwy firm, sklepów, restauracji.

6. Język mediów (medionimia):

a. analiza tytułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych,

b. słownictwo medialne.

7. Perswazyjna funkcja nazw, funkcje ideologiczne nazw, reklama i nazwy.

8. Humor w nazwach własnych.

9. Nazywanie i mózg (budowa słownika mentalnego).

10. Zaburzenia języka i mowy:

a. wady wymowy,

b. zaburzenia o podłożu neurologicznym,

c. komunikacja werbalna i niewerbalna,

d. neurobiologia procesów czytania, pisania,

e. język a myślenie.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Wartość merytoryczna przygotowanych prezentacji multimedialnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.