Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stratygrafia 07-STRAT-GL1-DL
Semestr letni 2017/2018
Zajęcia laboratoryjne, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Stratygrafia 07-STRAT-GL1-DL
Zajęcia Semestr letni 2017/2018 (2018/SL) (zakończony)
Zajęcia laboratoryjne (LAB), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Kamilla Pawłowska
Strona domowa grupy: http://n/d
Literatura:

Podstawowa literatura:

Birkenmajer, K. (ed.), 1975. Zasady Polskiej Klasyfikacji, Terminologii i Nomenklatury Stratygraficznej. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 63 s.

Eicher, D.L., 1979. Czas geologiczny. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 208 s.

Haczewski, G., 1986. Miejsce i rola litologicznych poziomów przewodnich w lito- i chronostratygrafii. Przegląd Geologiczny, 5: 247-250.

Karnkowski, P.H., 1986. Jednostki allostratygraficzne – propozycja nowych wydzieleń formalnych w polskiej klasyfikacji stratygraficznej. Przegląd Geologiczny, 5: 255-257.

North American Stratigraphic Code, North American Commission on Stratigraphic Nomenclature. AAPG Bull., 67: 841-876.

Racki, G., Narkiewicz, M., 2007. Polskie zasady stratygrafii. Komisja stratygrafii Komitetu Nauk Geologicznych PAN

Stanley, S.M., 2002: Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

Szulczewski, M.,1986. Koncepcje i rzeczywistość klasyfikacji stratygraficznej. Przegląd Geologiczny,5:233-237.

Wagner, R., 1986. Problemy formalnej litostratygrafii cyklotemów ewaporatowych na przykładzie cechsztynu. Przegląd Geologiczny, 5: 250-254.

Tabela stratygraficzna, http://www.stratigraphy.org

Metody i kryteria oceniania:

Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach: możliwa 1 nieobecność; inne nieobecności usprawiedliwiane na podstawie zwolnienia lekarskiego–termin jego przekazania prowadzącemu ćwiczenia do 7 dni od dnia nieobecności. Odrabianie zajęć w zakresie zrealizowanego tematu możliwe tylko w ramach indywidualnej pracy studenta.

Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu: zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwium końcowego zaliczeniowego; test pisemny z zakresu zrealizowanego materiału sprawdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Istnieje jedna możliwość poprawiania kolokwium zaliczeniowego. Nieobecność na kolokwium, bez okazania usprawiedliwienia lekarskiego, jest jednoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwienie lekarskie należy przedłożyć prowadzącemu ćwiczenia w ciągu nie później niż 7 dni od daty terminu kolokwium.

Termin zaliczenia: 17.04.2018

Termin zaliczenia poprawkowego: 24.04.2018

Uwagi:

2gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.