Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stratygrafia 07-STRAT-GL1-DL
Semestr letni 2017/2018
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Stratygrafia 07-STRAT-GL1-DL
Zajęcia Semestr letni 2017/2018 (2018/SL) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: 100
Prowadzący: Błażej Berkowski, Kamilla Pawłowska
Literatura:

Wiedza przekazana na wykładzie oraz podstawowa literatura:

Birkenmajer, K. (ed.), 1975. Zasady Polskiej Klasyfikacji, Terminologii i Nomenklatury Stratygraficznej. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 63 s.

Eicher, D.L., 1979. Czas geologiczny. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 208 s.

Haczewski, G., 1986. Miejsce i rola litologicznych poziomów przewodnich w lito- i chronostratygrafii. Przegląd Geologiczny, 5: 247-250.

Karnkowski, P.H., 1986. Jednostki allostratygraficzne – propozycja nowych wydzieleń formalnych w polskiej klasyfikacji stratygraficznej. Przegląd Geologiczny, 5: 255-257.

North American Stratigraphic Code, North American Commission on Stratigraphic Nomenclature. AAPG Bull., 67: 841-876.

Racki, G., Narkiewicz, M., 2007. Polskie zasady stratygrafii. Komisja stratygrafii Komitetu Nauk Geologicznych PAN

Stanley, S.M., 2002: Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

Szulczewski, M.,1986. Koncepcje i rzeczywistość klasyfikacji stratygraficznej. Przegląd Geologiczny,5:233-237.

Wagner, R., 1986. Problemy formalnej litostratygrafii cyklotemów ewaporatowych na przykładzie cechsztynu. Przegląd Geologiczny, 5: 250-254.

Tabela stratygraficzna, http://www.stratigraphy.org

Metody i kryteria oceniania:

Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach: nieobecności usprawiedliwiane na podstawie zwolnienia lekarskiego–termin jego przekazania do 7 dni od dnia nieobecności. Brak możliwości odrabiania zajęć (wykłady są nieobowiązkowe z wyjątkiem I roku studiów I stopnia).

Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu: Pozytywne zaliczenie ćwiczeń jest podstawą przystąpienia do egzaminu pisemnego. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego; test z zakresu zrealizowanego materiału sprawdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Nieobecność na egzaminie, bez okazania usprawiedliwienia lekarskiego, jest jednoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwienie lekarskie należy przedłożyć egzaminatorowi w ciągu 7 dni od daty terminu egzaminu.

Termin egzaminu: będzie ustalony ze starostą roku

Termin egzaminu poprawkowego: będzie ustalony ze starostą roku

Uwagi:

1gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.