Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrogeologia [07-HG-GWP2-DL] Semestr letni 2017/2018
Zajęcia laboratoryjne, grupa nr 1
Moodle ID: 261021_1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Hydrogeologia [07-HG-GWP2-DL]
Zajęcia: Semestr letni 2017/2018 [2018/SL] (zakończony)
Zajęcia laboratoryjne [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 100
Prowadzący: Marcin Siepak
Metody i kryteria oceniania:

1. Warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych.

- 5 godz. w tygodniu, razem 30 godz.

2. Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach.

- wymagane jest usprawiedliwienie lekarskie; dopuszcza się nieobecność nieusprawiedliwioną na 20% zajęć.

- należny przygotować sprawozdanie z zajęć, które zostały opuszczone.

3. Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

a. przedstawienie wykonanych ćwiczeń w formie sprawozdania z poszczególnych zajęć w terminie nie później niż tydzień od ich zakończenia (forma poszczególnych sprawozdań omawiana jest na każdych zajęciach),

b. uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium cząstkowego i końcowego,

c. warunkiem przystąpienia do kolokwium końcowego jest pozytywna ocena ze sprawozdań z poszczególnych zajęć (liczona jako średnia z ocen cząstkowych),

d. składowymi oceny końcowej są: średnia ocen ze sprawozdań, kolokwium cząstkowego oraz kolokwium końcowego.

4. Termin egzaminu/zaliczenia oraz zaliczenia poprawkowego

- w terminie ustalonym ze studentami

Uwagi:

1gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)