Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne 07-TI-G1-DL
Semestr zimowy 2015/2016
Zajęcia laboratoryjne, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Technologie informacyjne 07-TI-G1-DL
Zajęcia Semestr zimowy 2015/2016 (2015/SZ) (zakończony)
Zajęcia laboratoryjne (LAB), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 16:00 - 18:00
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 22
Prowadzący: Magdalena Kugiejko
Literatura:

Gurdała S.,2011; Z komputerem za pan brat, Wydawnictwo IPiSS Warszawa

Jaronicki A., ABC Open Office. Wydawnictwo Helion;

Koba Grażyna, Technologia Informacyjna,2002 Wydawnictwo MIGRA

Kopertowska M., Sikorski W., 2006: Funkcje w Excelu w praktyce. Wyd. Naukowe PWN S.A

Korol J., 1995: Excel 5 pl następne kroki. Zakład Nauczanie Informatyki MIKOM

Masłowski K., 2004: Excel 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. Wyd. Helion, Gliwice

Langer M., 2004 Po prostu Word 2003 PL Wyd. Helion Gliwice

Łuszczyk E., Kopertowska M. 2008: Ćwiczenia. Excel 2003,Wyd. Naukowe PWN SA

Tomaszewska-Adamek A. 2008: Inkscape. Ćwiczenia Praktyczne. Wyd. Helion

Wróblewski P., 2000: ABC komputera. Wydawnictwo Helion

Wróblewski P., 2007: Microsoft Office 2007 PL w biurze i nie tylko. Wyd. Helion

Zakres tematów:

Cel modułu kształcenia

•Zapoznanie z podstawowymi programami komputerowymi do edycji tekstów, tworzenia arkuszy kalkulacyjnych oraz wykonywania na nich obliczeń, tworzenia i formatowania wykresów.

•Rozwinięcie umiejętności zastosowania wybranych metod i technik prezentacji wyników badań oraz uświadomienie znaczenia technik multimedialnych.

•Kształtowanie umiejętności doboru odpowiednich programów komputerowych do opracowywania danych.

•Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz prezentowanie zgromadzonych wiadomości.

Metody dydaktyczne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:

•wiedza i umiejętności z zakresu podstaw informatyki na poziomie szkoły średniej

•umiejętność pozyskiwania informacji z różnych źródeł

Metody i kryteria oceniania:

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30h

Praca własna studenta# 35h

SUMA GODZIN 65h

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 2 pkt.

Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych – pozytywnie wykonane i zaliczone opracowania naukowe, dodatkowo: obecność na zajęciach (100% - ocena bdb; 55% - ocena dst).

Uwagi:

gr3

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

-Zna podstawowe metod, narzędzia i techniki pozyskiwania, gromadzenia przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych

zna zasady obsługi sprzętu i urządzeń służących do pozyskiwania,

przetwarzania informacji geograficznych z uwzględnieniem podstawowych zasad BHP

-wybiera i stosuje różnorodne metody pozyskiwania, gromadzenia, analizy i prezentacji danych dotyczących środowiska geograficznego

wykorzystuje techniki informatyczne oraz stosuje matematykę i statystykę do analizy danych;

-korzysta z dostępnych źródeł informacji, w tym źródeł elektronicznych

potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz nowoczesnych technologii (ICT)

-posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych, w tym i z dydaktyki przyrody;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.