Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka średniozaawansowana/zaawansowana języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3028-WLOSKI-GR-B2-C1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka średniozaawansowana/zaawansowana języka włoskiego
Jednostka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grupy: Kursy oraz szkolenia - Uniwersytet Jutra II
Moodle - przedmioty Studium Językowego UAM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Cele kształcenia:

Pogłębienie i rozwinięcie znajomości struktur gramatycznych i wyrobienie umiejętności posługiwania się nimi w języku mówionym i pisanym na poziomie B2/C1.


Pogłębienie i rozwinięcie umiejętności tłumaczeniowych z zastosowaniem omawianych struktur gramatycznych na poziomie B2/C1.


Rozwinięcie umiejętności interakcji, konstruowania rozbudowanych wypowiedzi ustnych, wypowiadania się w dyskusji na tematy ogólne i akademickie oraz argumentowania, przedstawiania i obrony własnego zdania, z zachowaniem odpowiednich struktur gramatycznych.


Pełny opis:

Ćwiczenia na zastosowanie poznanych struktur gramatycznych (czasy przeszłe i zaprzeszłe, tryby), ćwiczenie struktur gramatycznych pozwalających na wyrażenie relacji przyczyny, skutku i celu, ćwiczenia poświęcone różnym sposobom wyrażania przeciwieństwa, kontrastu, różnicy, mowa zależna, strona bierna, zgodność czasów i trybów.

Ćwiczenia na tłumaczenie zdań z zastosowaniem poznanych struktur gramatycznych.

Tworzenie indywidualnych wypowiedzi ustnych, ćwiczenie interakcji, ćwiczenia na wyrażanie opinii, argumentowanie i odpieranie argumentów z zastosowaniem poznanych struktur gramatycznych.

Efekty uczenia się:

Zna konstrukcje gramatyczne j. włoskiego na poziomie B2/C1 i potrafi je stosować w mowie i w piśmie.

Rozumie mechanizmy procesu tłumaczenia, stosuje w przekładzie poznane struktury gramatyczne na poziomie B2/C1.

Konstruuje rozbudowane, uporządkowane wypowiedzi ustne z zastosowaniem złożonych struktur gramatycznych, przedstawia punkt widzenia drugiej osoby, komentuje i wyraża własną opinię na dany temat.

Potrafi aktywnie uczestniczyć w dialogu, uzasadnia swoje poglądy, odpiera argumenty, przedstawia własny punk widzenia przestrzegając reguł gramatycznych i stosując odpowiedni stopień formalności i odpowiedni rejestr stosowny do okoliczności.

Metody i kryteria oceniania:

TEST

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Malicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie - niezaliczenie
Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Pogłębienie i rozwinięcie znajomości struktur gramatycznych i wyrobienie umiejętności posługiwania się nimi w języku mówionym i pisanym na poziomie B2/C1.


Pogłębienie i rozwinięcie umiejętności tłumaczeniowych z zastosowaniem omawianych struktur gramatycznych na poziomie B2/C1.


Rozwinięcie umiejętności interakcji, konstruowania rozbudowanych wypowiedzi ustnych, wypowiadania się w dyskusji na tematy ogólne i akademickie oraz argumentowania, przedstawiania i obrony własnego zdania, z zachowaniem odpowiednich struktur gramatycznych.


Pełny opis:

Ćwiczenia na zastosowanie poznanych struktur gramatycznych (czasy przeszłe i zaprzeszłe, tryby), ćwiczenie struktur gramatycznych pozwalających na wyrażenie relacji przyczyny, skutku i celu, ćwiczenia poświęcone różnym sposobom wyrażania przeciwieństwa, kontrastu, różnicy, mowa zależna, strona bierna, zgodność czasów i trybów.

Ćwiczenia na tłumaczenie zdań z zastosowaniem poznanych struktur gramatycznych.

Tworzenie indywidualnych wypowiedzi ustnych, ćwiczenie interakcji, ćwiczenia na wyrażanie opinii, argumentowanie i odpieranie argumentów z zastosowaniem poznanych struktur gramatycznych.

Uwagi:

Warunkiem koniecznym uzyskania certyfikatu poświadczającego udział w kursie językowym jest min 30% wzrost kompetencji językowych studentki/studenta oraz min 80% frekwencja na zajęciach.

Uczestnikami kursów językowych organizowanych w ramach projektu PO WER Uniwersytet jutra II (kursy rozpoczynające się w USOSie od kodu 3028) mogą być tylko osoby, które wcześniej nie były uczestnikami powyższych kursów językowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)