Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Deutsche Landeskunde - co warto wiedzieć o Niemczech i Niemcach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3028-NIEM-LAND-A2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Deutsche Landeskunde - co warto wiedzieć o Niemczech i Niemcach
Jednostka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grupy: Kursy oraz szkolenia - Uniwersytet Jutra II
Moodle - przedmioty Studium Językowego UAM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Ilczyna-Przepiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie - niezaliczenie
Cele kształcenia przedmiotu cyklu:


Przybliżenie najważniejszych wiadomości dotyczących Niemiec. Rozwijanie kompetencji językowych takich jak rozumienie tekstu pisanego, rozumienie tekstu słuchanego (w oparciu i nagrania audio lub filmy), mówienie, pisanie, powtórzenie gramatyki na poziomie A2, poszerzenie słownictwa w oparciu o autentyczne teksty.


Pełny opis:

- Niemcy w Europie

- Atrakcje turystyczne w Niemczech - regiony, miasta, rzeczy godne zobaczenia

- Znani Niemcy oraz niemieckojęzyczne osobistości i ich dokonania

- Współczesna kultura (muzyka, film, sztuka)

- Znane niemieckie marki

- Kraje niemieckojęzyczne

Uwagi:

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym - Ms Teams, Moodle.

Za kurs nie są przyznawane punkty ECTS.

Kurs nie jest podpięty pod tok studiów - zaliczenie bądź niezaliczenie kursu nie rzutuje na pozytywne zamknięcie cyklu studiów.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć – między 22 a 26 marca 2021 r.

Kurs kończy się bilansem kompetencji -TEST

Zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu kursu otrzyma student, który podniesie kompetencje językowe o co najmniej 30% oraz z minimalną frekwencją na poziomie 80%.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)