Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka niemiecka w praktyce dla (średnio)zaawansowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3028-NIEM-GRAM-C1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka niemiecka w praktyce dla (średnio)zaawansowanych
Jednostka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grupy: Kursy oraz szkolenia - Uniwersytet Jutra II
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Kurs poświęconym jest zaawansowanym zagadnieniom gramatycznym języka niemieckiego. W semestrze zimowym główny nacisk położony będzie na budowę, funkcję i znaczenie wybranych części mowy a także tworzenie bardziej rozbudowanych struktur morfologicznych. W semestrze letnim punkt ciężkości zostanie przesunięty na zagadnienia związane z niemiecką składnią.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Woźniak
Prowadzący grup: Joanna Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie - niezaliczenie
Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy w zakresie gramatyki niemieckiej, w szczególności niemieckiego słowotwórstwa i budowy zdań, rozwinięcie kompetencji prawidłowego stosowania złożonych struktur gramatycznych a także uświadomienie studentowi konieczności rozwoju kompetencji gramatycznych dla prawidłowego posługiwania się językiem niemieckim na wyższych poziomach znajomości języka.

Pełny opis:

Kurs poświęconym jest zaawansowanym zagadnieniom gramatycznym języka niemieckiego. W semestrze zimowym główny nacisk położony będzie na budowę, funkcję i znaczenie wybranych części mowy a także tworzenie bardziej rozbudowanych struktur morfologicznych. W semestrze letnim punkt ciężkości zostanie przesunięty na zagadnienia związane z niemiecką składnią.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)