Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Deutsch im Unternehmen A2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3028-NIEM-DU-A2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Deutsch im Unternehmen A2
Jednostka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grupy: Kursy oraz szkolenia - Uniwersytet Jutra II
Moodle - przedmioty Studium Językowego UAM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Cele kształcenia:

Kurs skierowany do osób, które ze względów zawodowych uczą się języka niemieckiego, ponieważ chciałyby pracować w krajach niemieckiego obszaru językowego lub mają partnera biznesowego mówiącego w tym języku. Celem kursu jest rozwinięcie wszystkich kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem mówienia i pisania. Kurs uwzględnia typy zadań występujących w testach „Bulats Deutsch” oraz egzamin „telc Deutsch B1 + Beruf”.

Pełny opis:

Herzlich willkommen ! ; Neu in der Firma ; Termine. Wann und wo ?; Die Firmenstruktur; Ein Arbeitsessen; Eine Dienstreise ; Feier mit Kollegen; Die Firmenpreasentation; Mobile Arbeit; Branchen und Produkte; Montagmorgen im Buero; Schon wieder neue Nachrichten !; Eine Messe planen; Rechnungen bezahlen; Firmenportraet; Ein Konflkt im Team; Urlaub; Kunden gewinnen; Kunden beraten; Berufliche Plaene

Efekty uczenia się:

Uczestnik kursu/uczestniczka kursu rozumie, poprawnie konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące życia zawodowego, stosuje zagadnienia gramatyczne objęte tematyką kursu. Umie formułować/rozumie teksty np.maile związane ze swoją branżą.

Metody i kryteria oceniania:

test

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Dopta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie - niezaliczenie
Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Kurs skierowany do osób, które ze względów zawodowych uczą się języka niemieckiego, ponieważ chciałyby pracować w krajach niemieckiego obszaru językowego lub mają partnera biznesowego mówiącego w tym języku. Celem kursu jest rozwinięcie wszystkich kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem mówienia i pisania. Kurs uwzględnia typy zadań występujących w testach „Bulats Deutsch” oraz egzamin „telc Deutsch B1 + Beruf”.

Pełny opis:

Herzlich willkommen ! ; Neu in der Firma ; Termine. Wann und wo ?; Die Firmenstruktur; Ein Arbeitsessen; Eine Dienstreise ; Feier mit Kollegen; Die Firmenpreasentation; Mobile Arbeit; Branchen und Produkte; Montagmorgen im Buero; Schon wieder neue Nachrichten !; Eine Messe planen; Rechnungen bezahlen; Firmenportraet; Ein Konflkt im Team; Urlaub; Kunden gewinnen; Kunden beraten; Berufliche Plaene

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)