Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Deutsch für Anfänger

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3028-NIEM-DFA-A0-A1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Deutsch für Anfänger
Jednostka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grupy: Kursy oraz szkolenia - Uniwersytet Jutra II
Moodle - przedmioty Studium Językowego UAM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Włodarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie - niezaliczenie
Cele kształcenia przedmiotu cyklu:


Kurs skierowany do studentów, którzy chcieliby rozpocząć naukę języka niemieckiego od podstaw. Język niemiecki jako drugi lub trzeci język obcy. Znajomość więcej niż jednego języka obcego zwiększa szansę na rynku pracy i ułatwia kontakty z rówieśnikami z różnych stron świata.

Celem kursu będzie opanowanie podstaw języka niemieckiego do poziomu A2.

Student kończący kurs będzie potrafił - na poziomie podstawowym - komunikować się w codziennych sytuacjach, nawiązywać rozmowę, rozumieć czytany przez siebie tekst, opanuje podstawy w zakresie słuchania i pisania.

Materiał opanowany na kursie będzie dla słuchaczy bazą do dalszego rozwijania kompetencji językowych na wyższych poziomach.

Pełny opis:

Kurs obejmować będzie następujące tematy:

- Przedstawianie się

- Rodzina i przyjaciele

- Zakupy

- Przedmioty codziennego użycia

- Praca

- Czas wolny (zainteresowania i hobby)

- Czas zegarowy ( podawanie czasu, umawianie spotkań, pytanie o czas )

- Przebieg dnia ( opisywanie codziennych zajęć )

- Jedzenie ( artykuły spożywcze, menu, posiłki, ulubione potrawy )

- Podróże i środki transportu

- Uroczystości i ważne wydarzenia

- Orientacja w mieście ( pytanie o drogę, wskazywanie drogi, nazwy obiektów )

- Życie w mieście i na wsi

- Wyrażanie marzeń i planowanie

- Zdrowie ( porady, leczenie, nazwy chorób )

- Wygląd zewnętrzny ( cechy osób, opisywanie innych )

- Obowiązki domowe

- Zasady ruchu drogowego ( nakazy, zakazy, zezwolenia )

- Ubrania ( opisywanie ubioru, wyrażanie upodobań i preferencji )

- Pogoda ( prognoza pogody, zjawiska klimatyczne, pory roku )

- Święta i uroczystości

Uwagi:

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym - Ms Teams, Moodle.

Za kurs nie są przyznawane punkty ECTS.

Kurs nie jest podpięty pod tok studiów - zaliczenie bądź niezaliczenie kursu nie rzutuje na pozytywne zamknięcie cyklu studiów.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć – między 22 a 26 marca 2021 r.

Kurs kończy się bilansem kompetencji -TEST

Zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu kursu otrzyma student, który podniesie kompetencje językowe o co najmniej 30% oraz z minimalną frekwencją na poziomie 80%.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)