Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hablemos- porozmawiajmy.Kurs zj.hiszpańskiego A1/A2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3028-HISZ-A1/A2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hablemos- porozmawiajmy.Kurs zj.hiszpańskiego A1/A2
Jednostka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grupy: Kursy oraz szkolenia - Uniwersytet Jutra II
Moodle - przedmioty Studium Językowego UAM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Zajęcia są skrojone tak, aby rozwinąć podstawowe kompetencje językowe: mówienie, czytanie, rozumienie tekstu pisanego i mówionego i pisanie na poziomie A1/ A2 ( według ESOK).

Język hiszpański w sytuacjach codziennych:

- czas wolny ( wyrażanie swoich upodobań, preferencji , mówienie o swoich umiejętnościach)

- zaproszenia ( proponowanie : akceptacja, odmowa, uzasadnienie)

- pogoda ( pory roku , daty, miesiące , główne kierunki geograficzne)

- styl życia ( części ciała , zdrowy styl życia-aktywność , dobre i złe nawyki, podstawowe dolegliwości- opis symptomów i prośba o radę, dawanie rad i wskazówek)

- Żywienie i styl życia ( żywność, sklepy z żywnością, dieta śródziemnomorska a dieta polska )

- Opisywanie ubioru i wyrażanie opinii( odgrywanie roli podczas wizyty w sklepie, pytanie o cenę, porównywanie)

- Podróże i środki transportu (odgrywanie roli na stacji ,kupowanie biletu) / Mówienie o podróżach (mówienie o planach na przyszłość)

- Czas przeszły prosty Pretérito Indefinido (Opowiadanie o podróżach i doświadczeniach z przeszłości (niezwiązanych

z teraźniejszością) /Wartościowanie doświadczeń / relacja z imprezy urodzinowej , wycieczki, itp.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bernadeta Krysztofiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie - niezaliczenie
Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Celem kursu jest nie tylko rozwój językowy, ale i wspieranie słuchacza w doskonaleniu umiejętności nawiązywania kontaktów, współpracy w grupie, prowadzenia „mini „dyskusji oraz zdolności samodzielnego pozyskiwania informacji .

Pełny opis:

Zajęcia są skrojone tak, aby rozwinąć podstawowe kompetencje językowe: mówienie, czytanie, rozumienie tekstu pisanego i mówionego i pisanie na poziomie A1/ A2 ( według ESOK).

Język hiszpański w sytuacjach codziennych:

- czas wolny ( wyrażanie swoich upodobań, preferencji , mówienie o swoich umiejętnościach)

- zaproszenia ( proponowanie : akceptacja, odmowa, uzasadnienie)

- pogoda ( pory roku , daty, miesiące , główne kierunki geograficzne)

- styl życia ( części ciała , zdrowy styl życia-aktywność , dobre i złe nawyki, podstawowe dolegliwości- opis symptomów i prośba o radę, dawanie rad i wskazówek)

- Żywienie i styl życia ( żywność, sklepy z żywnością, dieta śródziemnomorska a dieta polska )

- Opisywanie ubioru i wyrażanie opinii( odgrywanie roli podczas wizyty w sklepie, pytanie o cenę, porównywanie)

- Podróże i środki transportu (odgrywanie roli na stacji ,kupowanie biletu) / Mówienie o podróżach (mówienie o planach na przyszłość)

- Czas przeszły prosty Pretérito Indefinido (Opowiadanie o podróżach i doświadczeniach z przeszłości (niezwiązanych

z teraźniejszością) /Wartościowanie doświadczeń / relacja z imprezy urodzinowej , wycieczki, itp.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bernadeta Krysztofiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie - niezaliczenie
Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Celem kursu jest nie tylko rozwój językowy, ale i wspieranie słuchacza w doskonaleniu umiejętności nawiązywania kontaktów, współpracy w grupie, prowadzenia „mini „dyskusji oraz zdolności samodzielnego pozyskiwania informacji . Podczas zajęć ćwiczone są wszystkie umiejętności językowe , jednak najwięcej czasu poświęcimy na komunikację, swobodę wypowiedzi, tak, aby bez wysiłku używać poznanych struktur gramatycznych i leksykalnych w życiu codziennym.

Pełny opis:

Zajęcia są skrojone tak, aby rozwinąć podstawowe kompetencje językowe: mówienie, czytanie, rozumienie tekstu pisanego i mówionego i pisanie na poziomie A1/ A2 ( według ESOK).

Język hiszpański w sytuacjach codziennych:

- czas wolny ( wyrażanie swoich upodobań, preferencji , mówienie o swoich umiejętnościach)

- zaproszenia ( proponowanie : akceptacja, odmowa, uzasadnienie)

- pogoda ( pory roku , daty, miesiące , główne kierunki geograficzne)

- styl życia ( części ciała , zdrowy styl życia-aktywność , dobre i złe nawyki, podstawowe dolegliwości- opis symptomów i prośba o radę, dawanie rad i wskazówek)

- Żywienie i styl życia ( żywność, sklepy z żywnością, dieta śródziemnomorska a dieta polska )

- Opisywanie ubioru i wyrażanie opinii( odgrywanie roli podczas wizyty w sklepie, pytanie o cenę, porównywanie)

- Podróże i środki transportu (odgrywanie roli na stacji ,kupowanie biletu) / Mówienie o podróżach (mówienie o planach na przyszłość)

- Czas przeszły prosty Pretérito Indefinido (Opowiadanie o podróżach i doświadczeniach z przeszłości (niezwiązanych

z teraźniejszością) /Wartościowanie doświadczeń / relacja z imprezy urodzinowej , wycieczki, itp.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym - Ms Teams, Moodle.

Za kurs nie są przyznawane punkty ECTS.

Kurs nie jest podpięty pod tok studiów - zaliczenie bądź niezaliczenie kursu nie rzutuje na pozytywne zamknięcie cyklu studiów.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć – między 25 a 29 października 2021 r.

Kurs kończy się bilansem kompetencji -TEST.

Zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu kursu otrzyma student, który podniesie kompetencje językowe o co najmniej 30% oraz z minimalną frekwencją na poziomie 80%.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)