Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hiszpański w świecie pracy B1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3028-HISZ-ŚP-B1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hiszpański w świecie pracy B1
Jednostka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grupy: Kursy oraz szkolenia - Uniwersytet Jutra II
Moodle - przedmioty Studium Językowego UAM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Cele kształcenia:

Kurs ma na celu poszerzenie i doskonalenie kompetencji z zakresu języka mówionego z naciskiem za tematy związane z pracą zawodową oraz rozumienia wypowiedzi ustnych użytkowników języka hiszpańskiego w jego różnych wariantach (Hiszpania, kraje Am. Łacińskiej).

W ramach zajęć będą podejmowane również zagadnienia gramatyczne poziomu B1.


Pełny opis:

ZAGADNIENIA KOMUNIKACYJNE:

Rozmowy rekrutacyjne, podróże służbowe, agenda konferencji międzynarodowej, obsługa klienta, normy wewnetrzne w firmie, atmosfera w pracy, podstawowe narzędzia w bankowości, udział w targach międzynarodowych.

ZAGADNIENIA JĘZYKOWE:

Wyrażenie teraźniejszości poprzez peryfrazę estar + gerundio, czas teraźniejszy (czasowniki zwrotne i niereguarne), czasy przeszłe: pretérito perfecto, pretérito indefinido, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto; tryb rozkazujący z użyciem dopełnienia, tryb warunkowy, tryb łączący presente de subjuntivo.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu słuchacz:

- potrafi się wypowiadać na różnorodne tematy związane z kontekstem pracy w firmie.

- rozumie i korzysta ze słownictwa związanego z pracą w firmie.

- potrafi prowadzić rozmowy dotyczące m. in. własnej agendy zawodowej, podróży służbowej oraz spotkań służbowych.

- jest przygotowany do dyskusji m. in. na tematy związane z bankowością (w podstawowym zakresie) oraz przygotowaniami firmy do udziału w międzynarodowych targach.

- coraz lepiej rozumie materiały autentyczne.

- potrafi wypowiadać się: prowadzić dyskusję, wyrazić własne opinie na tematy realizowane w czasie kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leonor Sagermann Bustinza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie - niezaliczenie
Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Kurs ma na celu poszerzenie i doskonalenie kompetencji z zakresu języka mówionego z naciskiem za tematy związane z pracą zawodową oraz rozumienia wypowiedzi ustnych użytkowników języka hiszpańskiego w jego różnych wariantach (Hiszpania, kraje Am. Łacińskiej).


W ramach zajęć będą podejmowane również zagadnienia gramatyczne poziomu B1.

Pełny opis:

Po zakończeniu kursu słuchacz:

- potrafi się wypowiadać na różnorodne tematy związane z kontekstem pracy w firmie.

- rozumie i korzysta ze słownictwa związanego z pracą w firmie.

- potrafi prowadzić rozmowy dotyczące m. in. własnej agendy zawodowej, podróży służbowej oraz spotkań służbowych.

- jest przygotowany do dyskusji m. in. na tematy związane z bankowością (w podstawowym zakresie) oraz przygotowaniami firmy do udziału w międzynarodowych targach.

- coraz lepiej rozumie materiały autentyczne.

- potrafi wypowiadać się: prowadzić dyskusję, wyrazić własne opinie na tematy realizowane w czasie kursu.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym - Ms Teams, Moodle.

Za kurs nie są przyznawane punkty ECTS.

Kurs nie jest podpięty pod tok studiów - zaliczenie bądź niezaliczenie kursu nie rzutuje na pozytywne zamknięcie cyklu studiów.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć – między 25 a 29 października 2021 r.

Kurs kończy się bilansem kompetencji -TEST.

Zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu kursu otrzyma student, który podniesie kompetencje językowe o co najmniej 30% oraz z minimalną frekwencją na poziomie 80%.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)