Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Deutsch im Beruf B1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3028-DEUTSCH-B1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Deutsch im Beruf B1
Jednostka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grupy: Kursy oraz szkolenia - Uniwersytet Jutra II
Moodle - przedmioty Studium Językowego UAM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Cele kształcenia:

Celem kursu jest rozwinięcie wszystkich kompetencji językowych (ze szczególnym uwzględnieniem mówienia i słuchania) w sytuacjach związanych z życiem zawodowym (różne zawody).

Pełny opis:

Wybrane zagadnienia gramatyczne takie jak np. Passiv, Konjunktiv II, Tempora im Deutschen.

Pozostałe tematy: Arbeitsmodelle, Gescheaftsessen, Firmenportraet,Arbeitsvertrag,Handel im Wandel,Boerse und Aktienkurse,Arbeit und Versicherung, Telefonieren am Arbeitsplatz,Marktforschung,Konflikte im Projekt,Meine Rechte im Betrieb, Kunden beraten,seinen Beruf vorstellen,Beschwerde,Gespraeche in der Bank,Firmeneesen und Firmenjubilaeum

Efekty uczenia się:

Uczestnik/uczestniczka kursu rozumie i konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące życia zawodowego. Stosuje poprawnie zagadnienia gramatyczno-leksykalne objęte tematyką kursu.

Metody i kryteria oceniania:

test

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Dopta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie - niezaliczenie
Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Celem kursu jest rozwinięcie wszystkich kompetencji językowych (ze szczególnym uwzględnieniem mówienia i słuchania) w sytuacjach związanych z życiem zawodowym (różne zawody).

Pełny opis:

Wybrane zagadnienia gramatyczne takie jak np. Passiv, Konjunktiv II, Tempora im Deutschen.

Pozostałe tematy: Arbeitsmodelle, Gescheaftsessen, Firmenportraet,Arbeitsvertrag,Handel im Wandel,Boerse und Aktienkurse,Arbeit und Versicherung, Telefonieren am Arbeitsplatz,Marktforschung,Konflikte im Projekt,Meine Rechte im Betrieb, Kunden beraten,seinen Beruf vorstellen,Beschwerde,Gespraeche in der Bank,Firmeneesen und Firmenjubilaeum

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)