Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

“Mówię więc jestem” kurs języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3028-ANG-MJ-B1-B1+
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: “Mówię więc jestem” kurs języka angielskiego
Jednostka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grupy: Kursy oraz szkolenia - Uniwersytet Jutra II
Moodle - przedmioty Studium Językowego UAM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Cele kształcenia:

Celem kursu jest przede wszystkim podniesienie sprawności mówienia w języku obcym na dowolne tematy dotyczące spraw codziennych takich jak zainteresowania, praca, sport, czy szkoła. Kurs oparty jest w dużej mierze na materiałach autentycznych dostosowanych do poziomu kursu. Podczas prowadzenia kursu uwagę będziemy zwracać na rozszerzanie słownictwa związanego z tematem i komunikacji w grupie.

Pełny opis:

Język angielski ogólny ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania sprawności mówienia, przy wspomagającym wykorzystaniu sprawności czytania, słuchania i pisania. Tematy przerabiane na kursie to: praca, hobby, zwierzęta, szkoła, jedzenie, podróże, zjawiska paranormalne, wynalazki, historia.

Efekty uczenia się:

Uczestnik po zakończeniu kursu potrafi w miarę płynnie wypowiadać się na tematy dotyczące życia codziennego raz ma poszerzony zasób słów z tego zakresu. Po kursie ma też przećwiczone podstawowe struktury gramatyczne. Kurs w pewnym zakresie przybliża kulturę krajów angielskiego obszaru językowego poprzez wykorzystanie materiałów autentycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Test leksykalny i krótka rozmowa ustna na zadany temat

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Owczarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie - niezaliczenie
Uwagi:

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym - Ms Teams, Moodle.

Za kurs nie są przyznawane punkty ECTS.

Kurs nie jest podpięty pod tok studiów - zaliczenie bądź niezaliczenie kursu nie rzutuje na pozytywne zamknięcie cyklu studiów.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć – między 22 a 26 marca 2021 r.

Kurs kończy się bilansem kompetencji -TEST

Zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu kursu otrzyma student, który podniesie kompetencje językowe o co najmniej 30% oraz z minimalną frekwencją na poziomie 80%.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)