Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

General English course (B2/B2+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3028-ANG-GEC-B2/B2+
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: General English course (B2/B2+)
Jednostka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grupy: Kursy oraz szkolenia - Uniwersytet Jutra II
Moodle - przedmioty Studium Językowego UAM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Cele kształcenia:

Celem kursu jest równomierne rozwijanie różnych sprawności językowych, z naciskiem na mówienie oraz rozumienie tekstów słyszanych i czytanych średniej długości na poziomie średniozaawansowanym wyższym (integrated skills). Uczestnicy będą mieli także okazję poszerzać swoje słownictwo i gramatykę tak, aby mieli właściwe i różnorodne środki językowe do wyrażania swoich opinii, przedstawiania argumentacji i ocen dotyczących sytuacji życia codziennego, bieżących spraw z życia społecznego czy problemów globalnych.

Pełny opis:

Speaking skills/ Function:

• Persuade people to try different activities

• Narrate a short story in descriptive detail

• Talk about annoying incidents

• Negotiate solutions in disputes

• Talk about health problems and recovery

• Present a case

• Make suggestions

• Talk about the weather and plan activities

• Discuss legal cases and consequences

• Talk about sports events and news stories

• Give a short structured presentation

• Talk about a range of people you know

• Discuss trends, talk about fashion and clothes

• Rank items and justify your choices

Vocabulary:

• free-time activities

• helping people

• at work

• fights and disputes

• injuries and illnesses

• charities

• urban change

• the weather

• the law and courts

• sports events

• actions and news

• gender stereotypes

• age groups

• clothes and fashion

• trends

• influences and identity

Grammar:

• cleft sentences

• narrative tenses

• the future in the past

• double comparatives

• negative questions

• ways of expressing the future

• verb patterns and reporting

• even and hardly

• defining and non-defining relative clauses;

• noun phrases

• prepositions

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu, student:

- Potrafi tworzyć bardziej rozwinięte, spójne wypowiedzi ustne zarówno w formie krótkiego monologu jak i w interakcji, odnosząc się do swoich doświadczeń, przedstawiając swoją opinię na dany temat wraz z krótkim uzasadnieniem i przykładami

- Rozumie średniej długości teksty mówione (monologi i dialogi) na tematy, które są mu znane, dotyczą problematyki życia codziennego, ważnych spraw społecznych czy problemów globalnych;

- Rozumie znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartego w standardowych tekstach pisanych, które dotyczą znanych mu lub typowych spraw i zdarzeń lub szerszej problematyki życia codziennego, ważnych spraw społecznych czy problemów globalnych;

Metody i kryteria oceniania:

TEST

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Maciejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie - niezaliczenie
Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Celem kursu jest równomierne rozwijanie różnych sprawności językowych, z naciskiem na mówienie oraz rozumienie tekstów słyszanych i czytanych średniej długości na poziomie średniozaawansowanym wyższym (integrated skills). Uczestnicy będą mieli także okazję poszerzać swoje słownictwo i gramatykę tak, aby mieli właściwe i różnorodne środki językowe do wyrażania swoich opinii, przedstawiania argumentacji i ocen dotyczących sytuacji życia codziennego, bieżących spraw z życia społecznego czy problemów globalnych.

Pełny opis:

Speaking skills/ Function:

• Persuade people to try different activities

• Narrate a short story in descriptive detail

• Talk about annoying incidents

• Negotiate solutions in disputes

• Talk about health problems and recovery

• Present a case

• Make suggestions

• Talk about the weather and plan activities

• Discuss legal cases and consequences

• Talk about sports events and news stories

• Give a short structured presentation

• Talk about a range of people you know

• Discuss trends, talk about fashion and clothes

• Rank items and justify your choices

Vocabulary:

• free-time activities

• helping people

• at work

• fights and disputes

• injuries and illnesses

• charities

• urban change

• the weather

• the law and courts

• sports events

• actions and news

• gender stereotypes

• age groups

• clothes and fashion

• trends

• influences and identity

Grammar:

• cleft sentences

• narrative tenses

• the future in the past

• double comparatives

• negative questions

• ways of expressing the future

• verb patterns and reporting

• even and hardly

• defining and non-defining relative clauses;

• noun phrases

• prepositions

Uwagi:

Warunkiem koniecznym uzyskania certyfikatu poświadczającego udział w kursie językowym jest min 30% wzrost kompetencji językowych studentki/studenta oraz min 80% frekwencja na zajęciach.

Uczestnikami kursów językowych organizowanych w ramach projektu PO WER Uniwersytet jutra II (kursy rozpoczynające się w USOSie od kodu 3028) mogą być tylko osoby, które wcześniej nie były uczestnikami powyższych kursów językowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)