Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grammar and Communication B2/B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3028-ANG-GC-B2-B2+
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grammar and Communication B2/B2+
Jednostka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grupy: Kursy oraz szkolenia - Uniwersytet Jutra II
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

1.Utrwalenie i poszerzenie zakresu używanych struktur gramatycznych języka angielskiego na poziomie B2/B2+ na bazie ćwiczeń i tekstów

2. Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne

3. Poszerzenie zakresu słownictwa poprzez interakcję w różnych kontekstach sytuacyjnych

4. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wypowiedzi poprzez świadome wykorzystanie różnych konstrukcji gramatycznych do wyrażenia tych samych treści

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Syguła-Janowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie - niezaliczenie
Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

1. Rozwinięcie umiejętności językowych na poziomie średniozaawansowanym wyższym w zakresie mówienia i rozumienia

2. Zwiększenie efektywności komunikacji poprzez zastosowanie bogatego spektrum konstrukcji gramatycznych

3. Zwiększenie poprawności i precyzji wypowiedzi przez świadome monitorowanie i dobór odpowiednich konstrukcji gramatycznych

4. Poprawienie zdolności rozumienia dzięki znajomości niuansów struktur gramatycznych

5. Wykształcenie i przećwiczenie różnych strategii komunikacyjnych

Pełny opis:

1.Utrwalenie i poszerzenie zakresu używanych struktur gramatycznych języka angielskiego na poziomie B2/B2+ na bazie ćwiczeń i tekstów

2. Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne

3. Poszerzenie zakresu słownictwa poprzez interakcję w różnych kontekstach sytuacyjnych

4. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wypowiedzi poprzez świadome wykorzystanie różnych konstrukcji gramatycznych do wyrażenia tych samych treści

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)