Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Conversation master (B2-C1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3028-ANG-CM-B2-C1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Conversation master (B2-C1)
Jednostka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grupy: Kursy oraz szkolenia - Uniwersytet Jutra II
Moodle - przedmioty Studium Językowego UAM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Cele kształcenia:

Ćwiczenie umiejętności płynnego wypowiadania się w języku angielskim na różne aktualne tematy.

Ćwiczenie umiejętności dyskutowania i wykonywania zadań w zespole w języku angielskim.

Poszerzenie słownictwa w języku angielskim.


Pełny opis:

Fake news, Conspiracy theories, Social issues,

Personality and success, Appearance, Public speaking,

Reading the mind, Travelling, Housing trends,

The paradox of time, Advertising

Changing people’s opinions

Efekty uczenia się:

Student zna i przywołuje zaawansowane słownictwo (w tym struktury frazeologiczne) dotyczące powyższych tematów i potrafi używać go w dyskusji.

Potrafi krytycznie streszczać zaawansowany tekst w j. angielskim i ustosunkować się do niego.

Potrafi czynnie uczestniczyć w dyskusji w języku obcym oraz pracować w zespole wykonującym wspólnie zadanie w obcym języku.

Metody i kryteria oceniania:

TEST

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Turska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie - niezaliczenie
Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Ćwiczenie umiejętności płynnego wypowiadania się w języku angielskim na różne aktualne tematy.

Ćwiczenie umiejętności dyskutowania i wykonywania zadań w zespole w języku angielskim.

Poszerzenie słownictwa w języku angielskim.


Pełny opis:

Fake news, Conspiracy theories, Social issues,

Personality and success, Appearance, Public speaking,

Reading the mind, Travelling, Housing trends,

The paradox of time, Advertising

Changing people’s opinions

Uwagi:

Warunkiem koniecznym uzyskania certyfikatu poświadczającego udział w kursie językowym jest min 30% wzrost kompetencji językowych studentki/studenta oraz min 80% frekwencja na zajęciach.

Uczestnikami kursów językowych organizowanych w ramach projektu PO WER Uniwersytet jutra II (kursy rozpoczynające się w USOSie od kodu 3028) mogą być tylko osoby, które wcześniej nie były uczestnikami powyższych kursów językowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)