Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego, B2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3028-ANG-CERT2-B2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski - przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego, B2
Jednostka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grupy: Kursy oraz szkolenia - Uniwersytet Jutra II
Moodle - przedmioty Studium Językowego UAM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Cele kształcenia:

Celem kursu jest wprowadzenie, ćwiczenie oraz stosowanie materiału leksykalno-gramatycznego doprowadzającego do poziomu B2, rozwijanie kompetencji językowych

i przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego.

Pełny opis:

Konwersacje i ćwiczenia leksykalno-gramatyczne oparte o podręcznik English File poziom Upper-Intermediate, zgodna z obowiązujacym podręcznikiem English File 4th edition

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student powinien mieć bogaty zasób słownictwa i prezentować szeroki zakres struktur gramatycznych na poziomie B2. Powinien umieć wypowiadać się w sposób płynny i spójny, stosując zdania zarówno proste jak i złożone.

Metody i kryteria oceniania:

TEST

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Burdosz-Mila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie - niezaliczenie
Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Celem kursu jest wprowadzenie, ćwiczenie oraz stosowanie materiału leksykalno-gramatycznego doprowadzającego do poziomu B2, rozwijanie kompetencji językowych

i przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego.


Skrócony opis:

konwersacje i ćwiczenia leksykalno-gramatyczne oparte o podręcznik English File poziom Upper-Intermediate , zgodna z obowiązującym podręcznikiem English File 4th edition

Pełny opis:

konwersacje i ćwiczenia leksykalno-gramatyczne oparte o podręcznik English File poziom Upper-Intermediate , zgodna z obowiązującym podręcznikiem English File 4th edition

Uwagi:

Udział w kursie jest bezpłatny.

Warunkiem koniecznym uzyskania certyfikatu poswiadczajacego udział w kursie jezykowym jest min 30% wzrost kompetencji językowych oraz frekwencja na poziomie min 80%.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)