Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Business English

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3028-ANG-BS-B1+/B2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Business English
Jednostka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grupy: Kursy oraz szkolenia - Uniwersytet Jutra II
Moodle - przedmioty Studium Językowego UAM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Cele kształcenia:

Podstawowym celem kursu jest doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim w formie ustnej i pisemnej w kontekście zawodowym. Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi formami i obszarami komunikacji biznesowej oraz stosowanymi w nich strukturami leksykalno-gramatycznymi.

Pełny opis:

1. Wywieranie dobrego wrażenia i biznesowy „small talk”

2. Przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych i rozmowa o pracę

3. Szkolenia i coaching

4. Prowadzenie zebrań

5. Negocjacje w teorii i praktyce

6. Budowanie zespołu i motywowanie

7. Rozwiązywanie konfliktów

8. Praca w środowisku wielokulturowym

9. Marketing międzynarodowy

10. Praktyka public relations

11. Społeczna odpowiedzialność biznesu

12. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

13. Skuteczna sprzedaż

14. Finanse i rachunkowość

15. Prezentacje biznesowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu uczestnik:

- będzie znał i rozpoznawał formy ustnej i pisemnej komunikacji biznesowej

- będzie znał słownictwo i struktury gramatyczne stosowane w języku angielskim w ustnej i pisemnej komunikacji biznesowej

- będzie potrafił płynnie komunikować się w języku angielskim w sytuacjach zawodowych związanych z prowadzeniem działalności biznesowej (tj. prezentacje, zebrania, negocjacje, telefonowanie, rozmowy o pracę, spotkania towarzyskie, korespondencja biznesowa) w różnych kontekstach branżowych i kulturowych oraz z zastosowaniem profesjonalnej terminologii

- będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności we własnej praktyce zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

TEST

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilia Wąsikiewicz-Firlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie - niezaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilia Wąsikiewicz-Firlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie - niezaliczenie
Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Podstawowym celem kursu jest doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim w formie ustnej i pisemnej w kontekście zawodowym. Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi formami i obszarami komunikacji biznesowej oraz stosowanymi w nich strukturami leksykalno-gramatycznymi.

Pełny opis:

1. Wywieranie dobrego wrażenia i biznesowy „small talk”

2. Przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych i rozmowa o pracę

3. Szkolenia i coaching

4. Prowadzenie zebrań

5. Negocjacje w teorii i praktyce

6. Budowanie zespołu i motywowanie

7. Rozwiązywanie konfliktów

8. Praca w środowisku wielokulturowym

9. Marketing międzynarodowy

10. Praktyka public relations

11. Społeczna odpowiedzialność biznesu

12. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

13. Skuteczna sprzedaż

14. Finanse i rachunkowość

15. Prezentacje biznesowe

Uwagi:

Warunkiem koniecznym uzyskania certyfikatu poświadczającego udział w kursie językowym jest min 30% wzrost kompetencji językowych studentki/studenta oraz min 80% frekwencja na zajęciach.

Uczestnikami kursów językowych organizowanych w ramach projektu PO WER Uniwersytet jutra II (kursy rozpoczynające się w USOSie od kodu 3028) mogą być tylko osoby, które wcześniej nie były uczestnikami powyższych kursów językowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)