Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie tekstów marketingowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-TTMAR-TP-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie tekstów marketingowych
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie i polsko-angielskie

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów ze specyfiką tłumaczenia różnego rodzaju tekstów marketingowych

Zapoznanie studentów z terminologią marketingową

Zapoznanie studentów ze strategiami przekładu różnych typów tekstów marketingowych

Zaznajomienie studentów z narzędziami przydatnymi podczas przekładania tekstów o tematyce marketingowej

Tłumaczenie tekstów marketingowych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka polskiego jest wymagana

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

U wykładowcy, na Moodle'u, w Bibliotece Filologii Angielskiej

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK

Wykłady, czytanie artykułów, dyskusja, prezentacje, materiały audiowizualne, praca w grupach, ćwiczenia praktyczne

2. Metody oceniania (formujące i podsumowujące) stopnia osiągnięcia EK

F: tłumaczenia wykonywane na zajęciach i w domu

P: test zaliczeniowy/ semestralny


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4 ECTS

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Strategie syntaktyczne w tłumaczeniu tekstów marketingowych

Strategie semantyczne w tłumaczeniu tekstów marketingowych

Strategie pragmatyczne w tłumaczeniu tekstów marketingowych

Język i styl tekstów marketingowych

Tłumaczenie sloganów reklamowych

Tłumaczenie reklam jedzenia i kosmetyków: funkcja perswazyjna

Tłumaczenie ulotek informacyjnych: funkcja informacyjna i agitacyjna

Marketing w tekstach politycznych - ćwiczenia tłumaczeniowe

Marketing w tekstach religijnych - ćwiczenia tłumaczeniowe

Marketing w tekstach dot. coachingu - ćwiczenia tłumaczeniowe

Tłumaczenie spotów i reklam telewizyjnych

Literatura:

Belczyk, Arkadiusz. 2004. Poradnik Tłumacza. Z angielskiego na nasze. Kraków: IDEA.

Korzeniowska, Aniela & Piotr Kuhiwczak. 1994/2010. Successful Polish-English translation. Tricks of the trade. Warszawa: PWN.

Michalewski, Kazimierz (ed.). 2002. Tekst w Mediach. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Michalewski, Kazimierz (ed.). 2008. Język w Marketingu. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.Terresi, Ira. 2010. Translating advertising and promotional texts. St. Jerome

Publishing.http://www.brandedtranslations.com/archives/tag/marketing-translation

Efekty uczenia się:

Student:

korzysta z pogłębionej i poszerzonej wiedzy o specyfice tłumaczenia różnego rodzaju tekstów marketingowych

właściwie stosuje fachową terminologię

przekłada teksty marketingowe, stosując odpowiednie strategie przekładu tekstów marketingowych

posługuje się rozmaitymi narzędziami wspomagającymi pracę tłumacza (słowniki, bazy danych i literatura fachowa)

tłumaczy teksty marketingowe zgodnie z funkcją tekstu, dostosowując go do oczekiwań odbiorców kultury docelowej.

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobre oceny z tłumaczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach pracy w domu, bardzo dobra ocena z zaliczenia końcowego, bardzo duże zaangażowanie w pracę na zajęciach, bardzo duża aktywność, obecność na zajęciach.

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobre i dobre oceny z tłumaczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach pracy w domu, ocena dobry plus z zaliczenia końcowego, duże zaangażowanie w pracę na zajęciach, duża aktywność, obecność na zajęciach.

dobry (db; 4,0): dobre oceny z tłumaczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach pracy w domu, ocena dobra z zaliczenia końcowego, duże zaangażowanie w pracę na zajęciach, duża aktywność, obecność na zajęciach

dostateczny plus (+dst; 3,5): oceny: dostateczny/ dostateczny plus z tłumaczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach pracy w domu, ocena dostateczny/ dostateczny plus z zaliczenia końcowego, obecność na zajęciach

dostateczny (dst; 3,0): ocena dostateczna z tłumaczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach pracy w domu, ocena dostateczna z zaliczenia końcowego, obecność na zajęciach

niedostateczny (ndst; 2,0): oceny ndst z z tłumaczeń wykonywanych na zajęciach i w ramach pracy w domu, ocena niedostateczna z zaliczenia końcowego - brak poprawy oceny niedostatecznej, nieobecność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek, Katarzyna Remiszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.