Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specyfika języka angielskiego w Australii i Nowej Zelandii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-SJA-ANZ-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specyfika języka angielskiego w Australii i Nowej Zelandii
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Australia i Nowa Zelandia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. Zaprezentowanie cech charakterystycznych australijskiej i nowozelandzkiej odmiany języka angielskiego na wszystkich poziomach struktury.

2. Rozwinięcie umiejętności analizy zjawisk językowych, zwłaszcza w kontekście dialektologii porównawczej i historycznej.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Umieszczanie na platformie Moodle materiałów z konwersatoriów oraz dodatkowych materiałów do nauki niezależnej.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

zaawansowana znajomość języka angielskiego; znajomość podstawowych pojęć językoznawczych np. ze studiów licencjackich na kierunkach filologicznych

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Na platformie Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. Dyskusja podczas zajęć w oparciu o przyswojoną wcześniej literaturę

2. Praca własna nad mini-projektem


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Upon successfully completing this course, the Student will:

1. have a good understanding of the features of Australian and New Zealand English (ANZE) at all levels of linguistic structure.

2. be able to place those features in the broader context of linguistic variation within English.

3. have a developing understanding of the social aspects of linguistic variation.

4. have some familiarity with the methodologies of variationist research in linguistics.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Wariantywność językowa i metodologia jej opisu.

2. Historia społeczna angielszczyzny australijskiej i nowozelandzkiej.

3. Leksykon angielszczyzny australijskiej i nowozelandzkiej.

4. Składnia i morfologia angielszczyzny australijskiej i nowozelandzkiej.

5. Fonetyka i fonologia angielszczyzny australijskiej i nowozelandzkiej.

6. Wariantywność wewnętrzna angielszczyzny australijskiej i nowozelandzkiej.

7. Nastawienia afektywne do języka angielskiego w Australii i Nowej Zelandii.

Literatura:

Bell, Allan and Koenraad Kuiper (eds.). 1999. New Zealand English. Amsterdam: Benjamins.

Blair, David. 2001. English in Australia. Amsterdam: Benjamins.

Chambers, J.K. and Natalie Schilling (eds.). 2013. The handbook of language variation and change. (2nd ed.) Oxford: Wiley.

Fritz, Clemens W.A. 2007. From English in Australia to Australian English: 1788–1900. (English Corpus Linguistics, vol. 4.). Frankfurt/Main: Peter Lang.

Gordon, Elizabeth, Lyle Campbell, Jennifer Hay, Margaret Maclagan and Peter Trudgill. 2004. New Zealand English. Its origins and evolution. Cambridge: Cambridge University Press.

Hay, Jennifer, Margaret Maclagan and Elizabeth Gordon. 2008. New Zealand English. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Kortmann, Bernd and Edgar W. Schneider (eds.). 2004. A handbook of varieties of English. Berlin: De Gruyter.

Peters, Pam, Peter Collins and Adam Smith. 2009. Comparative studies in Australian and New Zealand English: Grammar and beyond. Amsterdam: Benjamins.

Trudgill, Peter. 2004. New-dialect formation: The inevitability of colonial Englishes. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Watts, Richard and Peter Trudgill (eds.). 2002. Alternative histories of English. London: Routledge.

Wells, John. 1982. Accents of English. Cambridge: Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. potrafi wskazać podstawowe współczesne cechy charakterystyczne dla australijskiej i nowozelandzkiej odmiany języka angielskiego na wszystkich poziomach struktury języka

2. potrafi przeprowadzić porównanie między angielszczyzną australijską/nowozelandzką a głównymi odmianami referencyjnymi języka angielskiego (standardową angielszczyzną brytyjską i amerykańską)

3. zna podstawowe fakty z historii języka angielskiego w Australii i Nowej Zelandii

4. posiada ogólną świadomość metodologii i sposobu argumentacji dialektologii porównawczej, społecznej i historycznej

5. ma umiejętność korzystania z podstawowych źródeł piśmienniczych dziedziny

6. uświadamia sobie potrzebę dalszego doskonalenia swoich umiejętności oraz wie, jak to robić

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

F - aktywności na platformie Moodle

F - wykonanie mini-projektu;

P - test pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Kruk-Buchowska
Prowadzący grup: Jarosław Weckwerth
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.