Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Selected issues in ethics and religious studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-SIERS-ES-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Selected issues in ethics and religious studies
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

English Studies: Literature and Culture

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1

Przekazanie wiedzy z zakresu wybranych aspektów etyki i religii w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanów Zjednoczonych

C2

Zapoznanie studentów z rolą religii w kształtowaniu historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych

C3

Zapoznanie studentów z rolą religii we współczesnym społeczeństwie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanów Stanów Zjednoczonych

C4

Zapoznanie studentów z tradycją badań religioznawczych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

C5

Rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy procesów kulturowych, społeczno-ekonomicznych i politycznych mających wpływ na kulturę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i Stanów Zjednoczonych

C6

Rozwinięcie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład, dyskusja, prezentacja materiałów multimedialnych

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Skrócony opis:

The aim of the course is to acquaint students with selected issues of ethics and religious studies in the UK and US and to teach them how to critically analyze the relationship between religion and the history, politics and culture of the two countries. The topics that will be discussed, include: The history and role of the Church of England in the UK, the Anglican Communion, non-Christian denominations in the UK, the protestant ethic and the spirit of capitalism, the role of Puritan ethics in shaping American political institutions, the current role of protestant ideas in the US, as well as American-born religions, such as Mormonism. In order to get credit for the course, students will have to pass a final test. Attendance is encouraged, although not obligatory, and all materials will be posted on Moodle.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to acquaint students with selected issues of ethics and religious studies in the UK and US and to teach them how to critically analyze the relationship between religion and the history, politics and culture of the two countries. The topics that will be discussed, include: The history and role of the Church of England in the UK, the Anglican Communion, non-Christian denominations in the UK, the protestant ethic and the spirit of capitalism, the role of Puritan ethics in shaping American political institutions, the current role of protestant ideas in the US, as well as American-born religions, such as Mormonism. In order to get credit for the course, students will have to pass a final test. Attendance is encouraged, although not obligatory, and all materials will be posted on Moodle.

Literatura:

- Weber, Max.1930 [1905]. Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Translated by Talcott Parsons. London and Boston: Unwin Hyman.

- Edmund S. Morgan. 1967. "The Puritan Ethic and the American Revolution", William and Mary Quarterly 24.1, pp. 3–43

- Mark Chapman. 2006. Anglicanism: A very short introduction. Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

- Posiada wiedzę o wybranych aspektach etyki i religii w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej oraz Stanów Zjednoczonych

- Jest zaznajomiony z rolą religii w kształtowaniu historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczoncyh

- Posiada wiedzę na temat roli religii we współczesnym społeczeństwie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanów Stanów Zjednoczonych

- Jest zaznajomiony z tradycją badań religioznawczych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

- Potrafi krytycznie zanalizować procesy kulturowe, społeczno-ekonomiczne i polityczne, kóre mają wpływ na kulturę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej oraz Stanów Zjednoczonych

- Posiada umiejętność korzystania z literatury przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy składający się z 30 pytań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zuzanna Kruk-Buchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Skirecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.