Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PNJA-GR-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://wa.amu.edu.pl/pnja/1BA_fulltime#1ba_en_gr
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Podniesienie świadomości językowej poprzez ugruntowanie i rozszerzenie praktycznej wiedzy na temat zasadniczych aspektów gramatyki języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym wyższym dzięki instruktarzowi wykładowcy oraz wnikliwej analizie własnej.

2. Nauczenie rozgraniczania języka pisanego od mówionego oraz doprowadzenie do skutecznej kompetencji komunikacyjnej na poziomie średnio zaawansowanym wyższym poprzez ćwiczenie umiejętności rozpoznania poprawnej formy gramatycznej i słownikowej.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr rocznego kursu. Następny semestr: 15-PNJA-GR-26.)

Omówienie teorii podstawowych zagadnień, pojęć i terminów z gramatyki języka angielskiego. Intensywne ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, rozwijające i sprawdzające umiejętność stosowania struktur językowych i zasad poprawnej gramatyki języka angielskiego.

Pełny opis:

(Pierwszy semestr rocznego kursu. Następny semestr: 15-PNJA-GR-26.)

1. Omówienie teorii podstawowych zagadnień, pojęć i terminów z gramatyki języka angielskiego: Fraza rzeczownikowa; Aspekt czasowy; Okoliczniki; Czasowniki modalne i ich funkcje; Strona bierna; Tryby warunkowe; Gerundium; Konstrukcje bezokolicznikowe i imiesłowowe; Zdania względne; Mowa zależna; Przyimki; Czasowniki frazowe; Struktura zdania prostego i złożonego; Podrzędność; Koordynacja; Przydawka.

2. Intensywne ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, rozwijające i sprawdzające umiejętność stosowania struktur językowych i zasad poprawnej gramatyki języka angielskiego: parafraza, test luk, rozumienie tekstu pisanego, słowotwórstwo, test gramatyczny wielokrotnego wyboru i odnajdywanie błędów.

Literatura:

Bourke, K. 2003. Test It, Fix It: English Verbs and Tenses. Intermediate. Oxford: OUP.

Carter, R, and McCarthy, M. 2006. Cambridge Grammar of English. A Comprehensive Guide. Cambridge: CUP.

French, A. 2003. CAE Testbuilder. Tests that Teach. Oxford: Macmillan.

Hewings, M. 2006. Advanced Grammar in Use. Second Edition. Cambridge: CUP.

Hurford, J. 2000. Grammar. A Student’s Guide. Cambridge: CUP.

Matasek, M. 1997. English Advanced Vocabulary and Structure Practice. Altravox Press. Scheffler, P. 2004. Repetytorium gramatyczne: język angielski. Wydawnictwo LektorKlett.

Swan, M. 2005. Practical English Usage. Second Edition. Oxford: OUP.

Vince, M. 2008. Macmillan English Grammar In Context. Advanced. Macmillan.

Woolard, G. 1999. Grammar with Laughter. Thomson.

Efekty uczenia się:

1. Rozumie różnice kontekstualne i znaczeniowe między różnorodnymi strukturami gramatycznymi w języku angielskim na poziomie średnio zaawansowanym wyższym i omawia je, posługując się odpowiednim zasobem stosownej terminologii.

2. Rozpoznaje i poprawnie stosuje w praktyce podstawowe formy gramatyczne w języku angielskim na poziomie średnio zaawansowanym wyższym w formie ustnej i pisemnej.

3. Stosuje w praktyce skuteczne strategie rozwiązywania różnorodnych zadań egzaminacyjnych na poziomie średnio zaawansowanym wyższym.

4. Potrafi samodzielnie pracować nad poszerzaniem własnej gramatyki w aspekcie teoretycznym i praktycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Testy gramatyczno-leksykalne w czasie zajęć; monitorowanie wypowiedzi i prezentacji

Pisemny egzamin końcowy PNJA

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.