Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie w/o Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-KE-JIK-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie w/o Europie
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

C1 przekazanie wiedzy z zakresu teoretycznych i empirycznych podejść do komunikacji politycznej oraz komunikacji w organizacjach i instytucjach

C2 przekazanie wiedzy z zakresu ogólnej roli języka i procesów komunikacyjnych w polityce i instytucjach Unii Europejskiej

C3 przekazanie wiedzy z zakresu roli procesów komunikacyjnych w demokratyzacji i procesie reformowania oraz rozszerzenia Unii Europejskiej

C4 przekazanie wiedzy z zakresu procesów językowych i komunikacyjnych wewnątrz i pomiędzy kluczowymi instytucjami Unii Europejskiej

C5 przekazanie wiedzy z zakresu działań i regulacji Unii Europejskiej w kwestii polityki językowej państw członkowskich UE

C6 przekazanie wiedzy z zakresu strategii komunikowania pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a państwami członkowskimi i obywatelami UE

C7 przekazanie wiedzy z zakresu procesów tworzenia i dynamiki europejskiej sfery publicznej oraz ukazywania instytucji i polityki UE w europejskich mediach

C8 przekazanie wiedzy z zakresu znaczenie mediów i umiejętności korzystania z mediów w europejskiej sferze publicznej


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

V rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Tak (2020 w sprawie COVID).


MA Teams/Moodle

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Potwierdzona wiedza i umiejętności z zakresu historii, polityki i instytucji Unii Europejskiej oraz analizy tekstu i dyskursu.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały dostępne są w bibliotece uniwersyteckiej (książki, oraz dostęp do e-książek i czasopism), na platformie Moodle, i na platformie MS Teams.Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda ćwiczeniowa

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Przygotowanie do zajęć 10


Czytanie wskazanej literatury 15


Przygotowanie projektu 5


Suma godz.: 30


ECTS: 3


Pełny opis:

treści kształcenia

TK_01 Komunikacja polityczna

TK_02 Komunikacja w organizacjach i instytucjach

TK_03 Reforma instytucjonalna a proces demokratyzacji i rozszerzenia Unii Europejskiej

TK_04 Polityka i instytucje Unii Europejskiej a kryzys ekonomiczny i polityczny w Europie

TK_05 Języki i wielojęzyczność w instytucjach UE

TK_06 Praktyki językowe i cyrkulacja znaczeń wewnątrz i pomiędzy instytucjami UE

TK_07 Komunikowanie wizji politycznych w instytucjach UE

TK_08 Działania UE a polityka językowa państw członkowskich

TK_09 Opinia publiczna i percepcje roli i polityki UE

TK_10 Polityka komunikacyjna UE

TK_11 Dynamika (Europejskiej) sfery publicznej: podejścia teoretyczne i empiryczne

TK_12 Europejska sfera publiczna a historyczne wizje Europy

TK_13 Unia Europejska w tradycyjnych i nowych mediach

TK_14 Umiejętność korzystania z mediów i europejska sfera publiczna

Literatura:

Atikcan, E. Ö. (2018). Agenda control in EU referendum campaigns: The power of the anti-EU side. European Journal of Political Research, 57, 93–115. doi:10.1111/1475-6765.12217

Bellier, Irene and Wilson, Thomas, M. (eds.). 2000. The Anthropology of the European Union. Oxford: Berg.

Bennett, Samuel. 2019. "Values as tools of legitimation in EU and UK Brexit discourses", in Koller, Veronika, Susanne Kopf, and Marlene Miglbauer (eds.) Discourses of Brexit. London: Routledge, pp. 17-32.

Bennett, Samuel, Agnieszka Stepinska, and Artur Lipinski. 2020. Populist Communication on Social Media. Demos Working Paper. https://openarchive.tk.mta.hu/id/eprint/420

Conti, Nicolo, and Vincenzo Mimoli. 2016. Citizens, Europe and the Media: Have New Media made Citizens more Eurosceptical? London: Palgrave

Fossum, John, E. and Philip Schlesinger. (eds.). 2007. The European Union and the Public Sphere. London: Routledge.

Habermas, Juergen. 2009. Europe: The Faltering Project. Cambridge: Polity Press.

Habermas, Juergen. 2012. The Crisis of the European Union. Cambridge: Polity Press.

Krzyżanowski, Michał. 2010. The Discursive Construction of European identities. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Krzyżanowski, Michał, Anna Triandafyllidou & Ruth Wodak. 2018. “The Mediatization and the Politicization of the “Refugee Crisis” in Europe”, Journal of Immigrant & Refugee Studies, 16:1-2, 1-14

Phillipson, Robert. 2003. English-Only Europe? Challenging Language Policy. London: Routledge.

Reinemann, Carsten, James Stanyer, Toril Aalberg, Frank Esser and Claes H. de Vreese (eds). 2019. Communicating Populism: Comparing Actor Perceptions, Media Coverage, and Effects on Citizens in Europe. London: Routledge

Schulz-Forberg, Hagen and Bo Stråth. 2010. The Political History of European Integration. London: Routledge.

Stanyer, James. 2007. Modern political Communication. Cambridge: Polity Press.

Triandafyllidou, Anna, Ruth Wodak and Michał Krzyżanowski (eds.). 2009. The European Public Sphere and the Media: Europe in Crisis. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Vaara, Eero. 2014. Struggles over legitimacy in the Eurozone crisis: Discursive legitimation strategies and their ideological underpinnings. Discourse & Society, 25(4), 500–518.

Winiarska-Brodowska, Małgorzata (ed.). 2020. In search of a European public sphere: challenges, opportunities and prospects. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing

Zielonka, Jan. 2013. Europe’s new civilizing missions: The EU’s normative power discourse. Journal of Political Ideologies, 18(1), 35–55.

Efekty uczenia się:

15-KE-JIK-11_01 zna, przywołuje i rozpoznaje główne podejścia teoretyczne i empiryczne do procesów komunikacji politycznej i komunikacji w instytucjach i organizacjach

15-KE-JIK-11_02 zna, przywołuje i rozpoznaje główne aspekty roli języka i komunikacji w polityce i instytucjach Unii Europejskiej

15-KE-JIK-11_03 zna, przywołuje i rozpoznaje główne aspekty roli procesów komunikacyjnych w demokratyzacji i procesie reformowania oraz rozszerzenia Unii Europejskiej

15-KE-JIK-11_04 zna, przywołuje i rozpoznaje procesy językowe i komunikacyjne wewnątrz i pomiędzy kluczowymi instytucjami Unii Europejskiej

15-KE-JIK-11_05 zna, przywołuje i rozpoznaje główne aspekty z zakresu działań i regulacji Unii Europejskiej w kwestii polityki językowej państw członkowskich UE

15-KE-JIK-11_06 zna, przywołuje i rozpoznaje główne aspekty strategii komunikowania pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a państwami członkowski i obywatelami UE

15-KE-JIK-11_07 zna, przywołuje i rozpoznaje główne aspekty procesów tworzenia i dynamiki europejskiej sfery publicznej oraz ukazywania instytucji i polityki UE w europejskich mediach

15-KE-JIK-11_08 zna, przywołuje i rozpoznaje główne główne aspekty umiejętności korzystania z mediów i ich związek z europejską sferą publiczną

15-KE-JIK-11_09 Potrafi krytycznie analizować teksty medialne i oceniać ich jakość

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): 92>

dobry plus (+db; 4,5): 84-91

dobry (db; 4,0): 76-83

dostateczny plus (+dst; 3,5): 68-75

dostateczny (dst; 3,0): 60-67

niedostateczny (ndst; 2,0): <59

Metody:

Prezentacja multimedialna

Metoda ćwiczeniowa (diskusje)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Samuel Bennett
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Samuel Bennett
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Samuel Bennett
Prowadzący grup: Samuel Bennett
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.