Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-IUE-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska

specjalizacje: "Język i komunikacja w mediach i polityce", "Tłumaczenie pisemne", "Tłumaczenie konferencyjne"

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. przekazanie wiedzy na temat teorii organizacji międzynarodowych i ich roli we współczesnym świecie

2. zapoznanie studentów z typologią i zasadami członkostwa w organizacjach międzynarodowych

3. przekazanie wiedzy na temat struktury instytucjonalnej i kompetencji Unii Europejskiej

4. wyrobienie umiejętności prawidłowego stosowania i tłumaczenia terminologii unijnej

5. rozwinięcie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Umieszczanie na platformie Moodle materiałów z wykładów oraz linków i dodatkowych pomocy w zakresie poszczególnych tematów

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z użyciem multimediów

Zapoznanie się studentów z tekstami źródłowymi, artykułami prasowymi oraz odpowiednimi rozdziałami zalecanych podręczników

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3 ECTS

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Teoria organizacji międzynarodowych

2. Typologia współczesnych organizacji międzynarodowych

3. Organizacja Narodów Zjednoczonych

4. Unia Europejska – struktura instytucjonalna

5. Wybrane obszary polityki unijnej.

6. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego

7. Organizacje regionalne poza Europą

Literatura:

Amerasinghe, C.F. Principles of the Institutional Law of International Organisations, Cambridge, 1996.

Sin, B (ed.).The Charter of the United Nations, Oxford, 2002.

White, N. The Law of International Organisations, Manchester, 1996.

Wilkinson, P. International Relations. A Very Short Introduction. Oxford, 2007.

Glosariusze: http://iate.europa.eu, http://eurovoc.europa.eu

Portal Unii Europejskiej, http://europa.eu.int

Ciamaga, Lucjan et al. Unia Europejska: Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

Dinan, Desmond. Ever-Closer Union. 2nd ed. Basingstoke, 1999.

Jones, Alistair. A Glossary of the European Union. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2008.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. opisać strukturę organizacji międzynarodowych

2. scharakteryzować strukturę i kompetencje instytucji unijnych

3. wyjaśnić podstawy prawne oraz mechanizmy decyzyjne UE

4. tłumaczyć na język polski i angielski terminy UE

5. identyfikować członkostwo wybranych krajów w różnych organizacjach międzynarodowych

6. korzystać z literatury przedmiotu w języku angielskim

7. wyciągać wnioski i dokonywać krytycznej analizy

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

P - pisemny test zaliczeniowy: student odpowiada na 20 pytań dotyczących historii, struktury, działania oraz członkostwa we współczesnych organizacjach międzynarodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Skirecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skirecki
Prowadzący grup: Tomasz Skirecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Skirecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.