Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i geografia Kanady

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-HIGK-KAN-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia i geografia Kanady
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja - Kanada anglojęzyczna: literatura, kultura, język

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. Przekazanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń, procesów i postaci w historii Kanady

2. Rozwinięcie umiejętności kojarzenia i zrozumienia powiązań między wydarzeniami i procesami w historii.

3. Rozwinięcie szczegółowej znajomości geografii Kanady oraz umiejętności posługiwania się mapami

4. Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania odniesień historycznych we współczesnej literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych.

5. Dostarczenie studentom nazewnictwa i terminologii historycznej i geograficznej w języku angielskim

6. Rozwinięcie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Umieszczanie na platformie Moodle materiałów z wykładów oraz linków i dodatkowych pomocy w zakresie poszczególnych tematów

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z użyciem multimediów, zapoznanie się studentów z tekstami źródłowymi, oraz odpowiednimi rozdziałami zalecanych podręczników.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course constitutes an introduction to the geography and history of Canada. The first, shorter part, focuses on various aspects of physical and political geography of present-day Canada. Against this background the second, more extensive part is set which outlines the main political, social and cultural developments in Canadian history from prehistoric times to present day. The classes are set in chronological order and cover the history First Nations of North America, exploration and colonization, Canadian confederation and gradual independence within the British Empire and the Commonwealth and post-WWII developments. A particular emphasis is placed on the creation of Canadian national identity, French-English relations and the relations with the United States. To complete the course students need to participate in in-class discussions, prepare a number of reading assignments and take a geography test and the final exam.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Wprowadzenie do historii i geografii Kanady: fakty, statystyki, podział polityczny, ludność, terytorium, symbole

2. Geografia fizyczna. Regiony geograficzne i kulturowe.

3. Ludność rdzenna Kanady, odkrywcy, kolonizatorzy: Pierwsze Narody i Inuici, wikingowie, Cabot, Frobisher, Cartier, Gilbert, Davis, Hudson, de Monts, de Champlain

4. Akadia i Nowa Francja: relacje z ludnością rdzenną, system senioralny, misjonarze i katolicyzm, handel futrami - coureurs des bois, The Hudson’s Bay Company; Nowa Francja jako prowincja królewska 1663, ekspansja terytorialna

5. Wojny imperialne XVIII wieku i upadek Nowej Francji; wojny 1 poł. XVII wieku, Nowa Szkocja, wysiedlenia i powroty Akadyjczyków, wojna siedmioletnia, pokój paryski 1763 i powstanie Brytyjskiej Ameryki Północnej

6. Brytyjska Ameryka Północna do wojny 1812 roku: administracja brytyjska i dwukulturowość, powstanie prowincji St. John Island, Quebec Act 1774, rewolucja amerykańska i lojaliści, traktat paryski 1783, Nowa Szkocja i Nowy Brunszwik, Constitution Act 1791, wyprawy badawcze i handel futrami na zachodzie - Cook, Vancouver, Mackenzie, North West Company, powstanie społeczności Metysów, wojna 1812 roku

7. Droga do konfederacji: kwestia granicy z USA, imigracja z Europy, rozwój społeczno-ekonomiczny, reformatorzy i powstania 1837-38, raport Lorda Durhama, Act of Union 1841, rządy odpowiedzialne, działalność kompani handlowych na zachodzie, powstanie Kolumbii Brytyjskiej, Nowa Fundlandia, powstanie konfederacji 1867

8. Konfederacja w latach 1867-1914 - rozwój polityczny i terytorialny: British North America Act 1867, traktat waszyngtoński 1871, rozszerzenie terytorialne konfederacji, Nowa Fundlandia, spór o granicę z Alaską 1903; Louis Riel, premierzy Macdonald i Mackenzie, system partyjny, liberalne rządy Wilfrieda Lauriera

9. Konfederacja w latach 1867-1914 - rozwój ekonomiczny i społeczny: the National Policy, Indian Act 1876, traktaty numerowane, residential schools; Canadian Pacific Railway, gorączka złota Klondike; imigracja, industrializacja, urbanizacja, prawa wyborcze i prawa kobiet

10. Pierwsza wojna światowa i okres międzywojenny; wkład Kanady w pierwszą wojnę światową i wpływ na tożsamość narodową, kryzys konskrypcyjny;, powojenna recesja, zmiany społeczne i ekonomiczne lat 20tych, prawo wyborcze dla kobiet, Canadian Railway System, imigracja, lata 30te i Wielki Kryzys, William Lyon Mackenzie King, stopniowa niezależność Kanady na arenie międzynarodowej

11. Druga wojna światowa i reformy powojenne; wkład Kanady w drugą wojnę światową Ogdensburg Agreement 1940 i Hyde Park declaration 1941, Dieppe, D-Day, kryzys konskrypcyjny, zimna wojna, reformy powojenne i boom gospodarczy, Nowa Fundlandia ostatnią prowincją 1949, Saint Lawrence Seaway i Trans-Canada Highway, imigracja powojenna - Pier 21, lata 60te, powstanie NDP

12. Pierre Trudeau: Just Society i Trudeaumania, polityka dwujęzyczności i wielokulturowości, kryzys energetyczny i ekonomiczny, system metryczny, patriacja konstytucji 1982 i batalia konstytucyjna, Third Option

13. Quebec i ludność francuskojęzyczna: Henri Bourassa, Unison Nationale i Marice Duplesis, the Grande Noirceur, Total Refusal, spokojna rewolucja, polityka językowa, FLQ, separatyzm, Rene Levesque and Parti Quebecois, referenda w sprawie suwerenności 1980 i 1995, Clarity Act 2000

14. Kanada współczesna: polityka, ekonomia, społeczeństwo; imigracja, wielokulturowość, relacje z Pierwszymi Narodami, Oka crisis 1990, Nunavut 1999, legalizacja małżeństw tej samej płci 2005

15. Polityka zagraniczna Kanady: relacje z USA - Auto-Pact 1965, NORAD, NAFTA, OAS, relacje w obrębie the Commonwealth, Kanada na arenie międzynarodowej, misje pokojowe w ramach ONZ

Literatura:

http://www.thecanadaguide.com

Archived – Canadian Confederation, www.collectionscanada.gc.ca/confederation

Bothwell, Robert, 2007, The Penguin History of Canada. Toronto: Penguin Canada

Brown, Craig. 2012. The Illustrated History of Canada. Montreal & Kingston: McGill – Queen’s University Press.

Canadian Encyclopedia, www.thecanadianencyclopedia.com

Francis, R. Douglas, Richard Jones, Donald B. Smith. 2000. Origins. Canadian History to Confederation. Toronto: Harcourt Canada.

Francis, R. Douglas, Richard Jones, Donald B. Smith. 2004. Destinies. Canadian History Since Confederation. Scarborough, ON: Thompson Nelson

McNaught, Kenneth. 1989. The Penguin History of Canada. London: Penguin.

Riendeau, Roger. 2007. A Brief History of Canada. New York: Infobase Publishing.

See, Scott. W. 2011. The History of Canada. Amenia, NY: Grey House Publishing.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. scharakteryzować poszczególne okresy historyczne oraz geografię Kanady

2. opisać, łączyć ze sobą oraz lokalizować kluczowe wydarzenia i procesy historyczne

3. zrozumieć tło historyczne w dziełach literatury i kultury kanadyjskiej

4. scharakteryzować i ocenić wkład działalności ważnych postaci w rozwój cywilizacyjny Kanady

5. rozpoznać odniesienia do historii we współczesnej literaturze, filmie i życiu codziennym.

6. korzystać z literatury przedmiotu w języku angielskim

7. prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

F – test z mapy konturowej Kanady w połowie semestru

P – egzamin pisemny składający się z 15 pytań otwartych opisowych, 10 pojęć do wyjaśnienia oraz 10 dat do przyporządkowania do odpowiednich wydarzeń

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.