Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

History of the British Isles, the USA and the Commonwealth

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-HBIUC-ES-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: History of the British Isles, the USA and the Commonwealth
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.elearning.amu.edu.pl/wa/course/view.php?id=1262
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

English studies: Literature and culture

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń, procesów I postaci w historii krajów anglojęzycznych


Rozwinięcie umiejętności kojarzenia i zrozumienia powiązań między wydarzeniami i procesami w historii


Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania odniesień historycznych we współczesnej literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych


Dostarczenie studentom nazewnictwa i terminologii historycznej w języku angielskim


Rozwinięcie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka angielskiego, podstawowa wiedza z zakresu historii powszechnej



Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

(tylko po angielsku) Summaries of lecture topics, links and additional resources are available via the department’s Moodle platform.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z użyciem multimediów, lektura tekstów źródłowych, linki do materiałów graficznych oraz zapisów filmowych.


Konwersatorium na podstawę żrodeł.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

8

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr: 15-HBIUC-ES-22.)

Kurs jest przeznaczony dla studentów literatury i kultury angielskiej z podstawową znajomością historii; kurs jest ogólnym wprowadzeniem do historii krajów anglofońskich. Celem jest dostarczenie wiedzy historycznej, aby umiejscowić teksty lub wydarzenia kulturalne w ich odpowiednim kontekście historycznym i kulturowym.

Pierwszy moduł w semestrze wiosennym traktuje historię Wysp Brytyjskich; następny semestr traktuje kraje anglofońskie Wspólnoty Brytyjskiej (1/3), a następnie Stany Zjednoczone Ameryki (2/3).

Pełny opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr: 15-HBIUC-ES-22.)

Wyspy Brytyjskie w starożytności

Dziedzictwo kulturowe Celtów i Rzymian

Chrystianizacja Wysp Brytyjskich

Celtowie, Anglosasi, Wikingowie

Normanowie i Plantageneci

Wojna stuletnia i wojna dwóch róż

Tudorowie i reformacja w Anglii i Szkocji

Epoka elżbietańska

Epoka Stuartów

Rewolucja i republika, Cromwell

Restauracja Stuartów. Powstanie Wielkiej Brytanii.

Dynastia hanowerska

Wojna Brytanii z Francją o koloniach, 18’ego stulecia

Epoka wiktoriańska – polityka historyczna

Imperium Brytyjskie

Udział Wielkiej Brytanii w pierwszej wojnie światowej i okres międzywojenny

Udział Wielkiej Brytanii w drugiej wojnie światowej

Wielka Brytania po drugiej wojnie światowej – historia polityczna

Wielka Brytania po drugiej wojnie światowej – kultura i społeczeństwo

Ekspansja Brytyjska (Karaiby i Ameryka Północna)

Indie Brytyjskie

Australia i Nowa Zelandia

Kanada

Kolonizacja Afryki

Dekolonizacja

The Commonwealth of Nations, Dziedzictwo i pozostałości imperium brytyjskiego

Kultury prekolumbijskie w Ameryce Północnej

Osadnictwo w Ameryce Północnej

Przyczyny i przebieg wojny o niepodległość

Konstytucja amerykańska i młode państwo

Frontier, rozwój terytorialny, Jeffersonian and Jacksonian Democracy

Kompromisy i przyczyny wojny secesyjnej

Wojna secesyjna oraz rekonstrukcja

Industrializacja, imigracja i „Dziki Zachód”

Ruch progresywny, Teddy Roosevelt

Stany Zjednoczone w pierwszym wojnie światowej

Laty 20’ych, Wielki kryzys

Stany Zjednoczone w drugim wojnie światowej

Zimna Wojna

20’ego stulecia, historia polityczna i społeczna

Koniec Zimnej Wojny i Stany Zjednoczone w 21-ym stuleciu

Literatura:

Bothwell, Robert. 2006. The Penguin History of Canada. Penguin Group.

Brun, Erik and Jay Crosby (ed.) 2012 The American Experience: The History and Culture of the United States through Speeches, Letters, Essays, Articles, Poems, Songs, and Stories. New York: Black Dog & Leventhal Publishers.

Cunliffe, Barry (ed.) 2004. The Penguin Illustrated History of Britain and Ireland. From the Earliest Times to the Present. London: Penguin Books.

Davies, Norman. 2000. The Isles. A History. Basingstoke and Oxford: Papermac.

Jackson, Ashley. 2013. The British Empire. A Very Short Introduction. Oxford University Press.

Jenkins, Philip. 2007. History of the United States. London: Macmillan.

Johnson, Robert. 2003. British Imperialism. Palgrave Macmilan.

Kearney, Hugh. 2006. The British Isles. A History of Four Nations. Second Edition. Cambridge: CUP.

Leinve, Philippa. 2007. The British Empire. Sunrise to Sunset. Pearson Longman.

McDowall, D. 2001. An Illustrated History of Britain. Longman.

Morgan, Kenneth (ed.). The Oxford History of Britain. Revised Edition. Oxford: OUP.

O’Callaghan, B. 2001. An Illustrated History of the USA. Longman.

Remini, Robert V. 2008. A Short History of the United States. HarperCollins.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

Scharakteryzować poszczególne epoki w dziejach krajów anglojęzycznych

Opisać i łączyć ze sobą kluczowe wydarzenia i procesy historyczne

Potrafi scharakteryzować i ocenić wkład działalności ważnych postaci w rozwój cywilizacyjny krajów anglojęzycznych

Rozpoznać odniesienia do historii we współczesnej literaturze, kulturze, filmie, życiu publicznym i codziennym

Korzystać z literatury przedmiotu w języku angielskim

Prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Egzaminy na końcu każdego semestru (z oceną); 3 sprawdziany geografii (zal.).

bardzo dobry (bdb; 5,0): Student wykazuje się dogłębną znajomością najważniejszych trendów historycznych, postaci, wydarzeń i dat w historii krajów anglojęzycznych poprzez prawidłową identyfikację, zdefiniowanie i opisanie ich na egzaminach.

dobry plus (+db; 4,5): Student wykazuje się szeroką znajomością najważniejszych trendów historycznych, postaci, wydarzeń i dat w historii krajów anglojęzycznych poprzez prawidłową identyfikację, zdefiniowanie i opisanie ich na egzaminach.

dobry (db; 4,0): Student wykazuje się dobrą znajomością najważniejszych trendów historycznych, postaci, wydarzeń i dat w historii krajów anglojęzycznych poprzez prawidłową identyfikację, zdefiniowanie i opisanie ich na egzaminach.

dostateczny plus (+dst; 3,5): Student wykazuje się dostateczną znajomością najważniejszych trendów historycznych, postaci, wydarzeń i dat w historii krajów anglojęzycznych poprzez prawidłową identyfikację, zdefiniowanie i opisanie ich na egzaminach.

dostateczny (dst; 3,0): Student wykazuje się podstawową znajomością najważniejszych trendów historycznych, postaci, wydarzeń i dat w historii krajów anglojęzycznych poprzez prawidłową identyfikację, zdefiniowanie i opisanie ich na egzaminach.

niedostateczny (ndst; 2,0): Student ma mniej niż odpowiednią wiedzę kulturową i historyczną o krajach anglojęzycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jeremy Pomeroy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Skirecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.