Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenia poświadczone

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-kbTP-DU11 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia poświadczone
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: język niemiecki i komunikacja w biznesie, rok II, studia II stopnia, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat zasad sporządzania tłumaczenia poświadczonego; rozwinięcie umiejętności tłumaczenia pisemnego w kombinacjach językowych ABA; zapoznanie ze strukturą i terminologią tekstów będących w obiegu tłumaczenia poświadczonego; zapoznanie studenta z źródłami wiedzy fachowej dostępnymi tłumaczowi

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Prezentowanie treści dydaktycznych przez wykładowcę; ćwiczenia leksykalne; analiza tekstu; dyskusja z grupą, wykonywanie tłumaczeń poświadczonych, przygotowanie terminologii niezbędnej do wykonania tłumaczenia w ramach pracy własnej studenta; wykonanie tłumaczenia poświadczonego w formie elektronicznej;Pełny opis:

Przykładowe tematy:

Wprowadzenie w zasady wykonywania tłumaczenia poświadczonego w kombinacjach językowych ABA

tłumaczenie aktów notarialnych

tłumaczenie wyciągów z rejestrów i umów

tłumaczenie pism procesowych

tłumaczenie fragmentów wybranych aktów prawnych

Literatura:

materiały własne prowadzącego; autentyczne teksty z omawianej tematyki

Bogudziński, J., Buczkowski, K., Kaznowski, Wzory umów i pism. Warszawa: C. H. Beck, 2004; Jopek-Bosiacka, A., Przekład prawny i sądowy. Warszawa: PWN, 2006; Kalina-Prasznic, U. (red.), Mała encyklopedia prawa. Warszawa: C.H. Beck. 2005; Kubacki A.D., Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente, Translegis 2011; Iluk J., Kubacki A.D., Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych. Muster polnischer und deutscher Dokumente fuer Translationsuebungen; Gnome 2003; Kierzkowska D. (red.), Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych; Translegis 2007. Kierzkowska D. (redakcja), Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych; Translegis 2007; Cieślik, B. / Laska, L. / Rojewski, M.: Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty, Warszawa 2010;

Efekty uczenia się:

Student/ka zna i rozumie zasady sporządzania tłumaczenia poświadczonego

rozpoznaje i analizuje strukturę tekstów będących w obiegu tłumaczenia poświadczonego

zna i stosuje podstawowe słownictwo, terminologię i frazeologię niezbędną w tłumaczeniu niemieckich i polskich tekstów omawianych na zajęciach

potrafi posługiwać się technologiami informacyjnymi w zakresie niezbędnym do wykonania tłumaczenia poświadczonego

potrafi wykonać tłumaczenie poświadczone z i na język obcy z zachowaniem właściwego rejestru językowego przyjmując różne role w zespole

potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin i stosować ją w sytuacjach profesjonalnych

jest gotów do odpowiedzialnego wykonywania pracy tłumacza przysięgłego

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji; sprawdzanie umiejętności podczas ćwiczeń; ocena tłumaczenia pod kątem techniki wykonywania tłumaczenia poświadczonego; dyskusja i ocena tłumaczenia wykonanego w ramach zaliczenia końcowego

wskazanie błędów merytorycznych, językowych

Zaliczenie pisemne

• od 60% - 3,0

• od 70% - 3,5

• od 80% - 4,0

• od 90% - 4,5

• od 95% - 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Kęsicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Kęsicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.