Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do turkologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WDT-22 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do turkologii
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
turkologia, studia stacjonarne licencjackie, semestr 2
Strona przedmiotu: http://azjatystyka.amu.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia: turkologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów ze wszystkimi ważniejszymi językami turkijskimi wedle klasyfikacji geograficznej oraz sytuacji tych języków

Zaznajomienie studentów z podstawowymi cechami struktury i słownictwa przedstawionych języków

Zaznajomienie studentów z dziejami badań nad przedstawionymi językami.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Język turecki

Azerbejdżanie; język i kultura

Język turkmeński; język i kultura

Pozostałe języki południowo-zachodnie

Języki grupy północno-zachodniej Kaukazu i Dagestanu

Języki turkijskie Krymu

Języki i kultury ludów turkijskich dawnej Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego

Tatarzy i Baszkirzy; języki i kulury

Kirgizi i Ałtajczycy; języki i kultury

Tuwańczycy, Karagasowie, Caatanowie; języki i kultury

Pozostałe języki i kultury Południowej Syberii; Saryg Jugurowie

Język uzbecki, ujgurski i salarski

Czuwasze, język i kultura

Jakuci, język i kultura

Literatura:

Hazai, György. (red.). 1978. Handbuch der türkischen Sprachwissenschaft. Teil I. Wiesbaden: Harrassowitz.

Kałużyński, Stanisław. 1995. Iacutica. Prace jakutoznawcze. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Menges, Karl. H. 1995. The Turkic Languages and Peoples. An Introduction to Turkic Studies. 2nd, revised edition. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

Radloff, Wilhelm. 1893-1911. Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte. I-IV. St. Pétersbourg.

Stachowski, Stanisław. 2014. Słownik historyczno-etymologiczny turcyzmów w języku polskim. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Tekin, Talat, Mehmet Ölmez. 1999. Türk Dilleri. İstanbul: Simurg.

Tryjarski, Edward. 1995. In confinibus Turcarum. Szkice turkologiczne. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę o wszystkich ważniejszych językach turkijskich

Zna liczbę użytkowników, sytuację języka, jego znaczenie

Ma podstawową wiedzę nad stanem badań turkologicznych i potrzebami dalszych badań

Umie odróżnić najważniejsze języki na podstawie pisma, struktury i słownictwa

Umie odróżnić warstwy turkijskie danego języka od warstw kopiowanych

Jest w stanie docenić małe społeczności, języki zagrożone, języki pod silnymi wpływami obcymi.

Metody i kryteria oceniania:

- udział w dyskusji na wykładach;

- czytanie lektur;

- egzamin ustny.

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Cegiołka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Cegiołka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Jankowski
Prowadzący grup: Henryk Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.