Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do turkologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WDT-12 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do turkologii
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-TurkoX
Strona przedmiotu: http://azjatystyka.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia: Turkologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z zakresem turkologii

Zapoznanie studentów z metodyką przyswojenia wiadomości o ludach i kulturach turkijskich

Przedstawienie klasyfikacji języków i podstawowych wiadomości wszystkich językach i kulturach

Zaznajomienie z dziejami badań turkologicznych: języki i literatury, historia, etnologia

Przedstawienie najważniejszych kontaktów kulturowych i językowych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Teoria ałtajska

Język praturecki i rozwój historyczny języków

Klasyfikacje języków turkijskich

Transkrypcje i transliteracje

Kontakty języków turkijskich z innymi językami w przeszłości i obecnie

Dzieje badań turkologicznych

Turkologiczne badania językoznawcze i literaturoznawcze

Badania nad historią ludów turkijskich

Badania etnologiczne, archeologiczne i religioznawcze

Osmanistyka i badania nad historią języka tureckiego

Turcja i kraje ościenne, dawne obszary Turcji Osmańskiej

Europa, Tatarstan i Kaukaz. Azja Środkowa i Xinjiang

Syberia, Mongolia, inne prowincje Chin, Iran i Afganistan

Przegląd najważniejszych obszarów kontaktowych

Literatura:

Dąbrowski, Krzysztof, Teresa Nagrodzka-Majchrzyk, Edward Tryjarski. 1975. Hunowie europejscy, Protobułgarzy, Chazarowie, Pieczyngowie. Wrocław: Ossolineum.

Golden, Peter. 1992. An Introduction to the History of the Turkic Peoples. Wiesbaden: O. Harrassowitz.

Hazai, György. (red.). 1978.Handbuch der türkischen Sprachwissenschaft. Teil I. Wiesbaden: Harrassowitz.

Menges, Karl. H. 1995. The Turkic Languages and Peoples. An Introduction to Turkic Studies. 2nd, revised edition. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

Radloff, Wilhelm. 1893-1911. Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte. I-IV. St. Pétersbourg.

Schönig, Claus. 1997-1998. “A New Attempt to classify the Turkic Languages (1-3)”, Turkic Languages 1, 1(1997), 117-133; 1, 2 (1997), 262-277, 2, 1 (1998), 130-151.

Stanisław, Stachowski. 2007. Słownik historyczny turcyzmów w języku polskim. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Tekin, Talat. 1991. “A new Classifcation of the Turkic Languages”, Türk Dilleri Araştırmaları, 2 (1991), 5-18.

Tekin, Talat, Mehmet Ölmez. 1999. Türk Dilleri. İstanbul: Simurg.

Tryjarski, Edward. 1995. In confinibus Turcarum. Szkice turkologiczne. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Efekty uczenia się:

Student:

- Wie, jakie są języki turkijskie, jakie są zależności między nimi, jak się rozwijały;

- Wie, co to jest teoria ałtajska, jakie są języki i kultury kontaktowe;

- Zna klasyfikacje języków turkijskich;

- Zna transkrypcje stosowane w turkologii;

- Wie, co to jest turkologia jakie są jej podstawowe gałęzie;

- Umie stosować dwie podstawowe transkrypcje i transliterację do wszystkich języków tur kijskich;

- Umie korzystać z literatury przedmiotu;

- Jest świadom różnic kulturowych, wynikających z różnic językowych;

- Jest świadom różnic kulturowych, wynikających z różnic religijnych, uwarunkowań społecznych i politycznych.

Metody i kryteria oceniania:

- udział w dyskusji na wykładach;

- czytanie lektur;

- zaliczenie ustne.

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Cegiołka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Henryk Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Henryk Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.