Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie jako zawód

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TZ-WT11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie jako zawód
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: filologia romańska z filologią angielską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 1
filologia romańska z filologią germańską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, sem. 1
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska z romańską

Filologia romańska z angielską

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat procesu tłumaczenia;

2. przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat zawodu tłumacza – kim jest tłumacz?;

3. przekazanie praktycznej wiedzy na temat możliwości pracy w zawodzie tłumacza;

4. przekazanie praktycznej wiedzy na temat ogólnych zasad wykonywania tłumaczenia;

5. przekazanie praktycznej wiedzy na temat rodzajów umów podpisywanych przez tłumacza;

6. przekazanie praktycznej wiedzy na temat organizacji tłumaczy;

7. przekazanie praktycznej wiedzy na temat narzędzi pracy tłumacza.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

(fil germańska z innymi) Zbieranie informacji dot. działalności tłumacza, ćwiczenia dostosowania technik tłumaczeniowych do obszaru działalności tłumacza, układanie przykładowego business-planu, zapoznanie się z wymogami formalnymi, przykłady zawierania kontraktów, ćwiczenia w uporządkowaniu terminologii oraz ćwiczenia w ocenianiu jakości tłumaczenia.

(pozostałe) student uzyskuje podstawowe informacje pozwalające mu wykonywać zawód tłumacza.

Pełny opis:

(fil germańska z innymi) Student zna zawód tłumacza we wszystkich jego aspektach, orientuje się w obszarach działalności tłumacza, zna organizacje dla tłumaczy, potrafi zorganizować swój warsztat pracy i skorzystać z narzędzi (tzw. tools), zna możliwości zorganizowania terminologii tłumaczenia fachowego, zna podstawy prawne (zakładanie działalności gospodarczej, przyjmowanie zleceń, zawieranie kontraktów, odpowiedzialność karna), zna etyką zawodu i dba o jakość własnej pracy. (pozostałe) Student zna pojęcia tłumacz i tłumaczenie i potrafi je wyjaśniać. Zna rodzaje tłumaczy i tłumaczeń (w tym także tłumacz przysięgły i egzamin). Zna formy prawne pracy w charakterze tłumacza (w tym potrafi założyć i prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą). Zna zasady wykonywania tłumaczeń konferencyjnych - kontakt z klientem, ustalanie szczegółów zlecenia, przygotowanie się do zlecenia, zachowanie podczas zlecenia i po zleceniu, etyka i profesjonalizm. Zna i stosuje narzędzia pomagające tłumaczom w wykonywaniu tłumaczeń - m.in. pamięci tłumaczeniowe, biuro tłumacza, wyposażenie biura.

Wie jak składać podanie do instytucji europejskich, jak wygląda egzamin. Posiada umiejętności takie jak prowadzenie rozmowy z klientem dot. zlecenia, obliczanie wynagrodzenia itp.

Literatura:

(fil germańska z innymi) Mary Snell-Hornby (Hg.): Handbuch Translation Stauffenberg), Joanna Best, Sylvia Kalina (Hg.): Uebersetzer und Dolmetscher: Eine Orientierungshilfe (utb), Reiner Arntz, Heribert Picht, Felix Mayer: Einfuehrung in die Terminologiearbeit (Olms), Dolmetscher und Uebersetzer. Ein Leitfaden fuer Existenzgruender, in: Mitteilungsblatt fuer Dolmetscher und Uebersetzer, oraz niepublikowane materiały prowadzącego.

(pozostałe) Prezentacje prowadzącego udostępnione studentom. Samuelsson-Brown, G. 1998. A practical guide for translators. Clevedon: Multilingual Matters.

Efekty uczenia się:

1. potrafi powiedzieć kompetentnie, kim jest tłumacz we współczesnym świecie i jakie pełni w nim role

2. potrafi opisać i praktycznie stosować zasady przyjmowania i realizacji zleceń tłumaczeniowych

3. zna zasady zakładania jednoosobowej firmy świadczącej usługi tłumaczeniowe

4. zna zasady wykonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych

5. zna warunki, jakie musi spełnić kandydat na tłumacza przysięgłego

6. wie, na czym polega egzamin dla kandydatów na tłumacza przysięgłego

7. zna organizacje krajowe i międzynarodowe zrzeszające tłumaczy

8. zna i potrafi stosować narzędzia wspomagające pracę tłumacza pisemnego i ustnego

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie formujące: dyskusja podczas zajęć; sprawdzenie przygotowania do zajęć; przygotowanie biznes planu – jednoosobowa firma tłumaczeniowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)