Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenia ustne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TLUMUSTAR-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia ustne
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Filologia, specjalność arabistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język arabski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia arabska (specjalność arabistyka i islamistyka)

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- Zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu teorii przekładoznawstwa.

-ćwiczenie różnych form tłumaczeń ustnych (praca indywidualna i zespołowa)

- Zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy tłumacza języka arabskiego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

-Podstawy teorii tłumaczenia

-Specyfika tłumaczenia tekstów napisanych w języku arabskim, techniki tłumaczenia

-Tłumaczenia prawno-sądowe

-Tłumaczenia konferencyjne

-Tłumaczenia audiowizualne

Literatura:

- Elgibali, Alaa, Nevenka Korica. 2007. Media Arabic. A coursebook for reading Arabic news. Cairo: The American University in Cairo Press.

- Pragnell, Fred. 2003. The Arab News. Arabic-English Reader for Intermediate Students with exercises and key. Pragnell Books.

- Pragnell, Fred. 2003. A Week in the Middle East. An Arabic Language Reader with CDs, exercises and key. Pragnell Books.

- Krysztofiak, Maria. 1999. Przekład literacki a translatologia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

- Pieńkos, Jerzy. 2003. Podstawy przekładoznawstwa. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

- Pieńkos, Jerzy. 1993. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie: aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Tryuk, Małgorzata. 2007. Przekład ustny-konferencyjny. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Źródła internetowe:

www.alarabimag.net

www.alsada.ae

www.rt.arabic.com

www.alhurra.com

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- umiejętnie zinterpretować tłumaczony tekst, rozpoznać jego gatunek i określić cel tłumaczenia

- przetłumaczyć teksty z różnych dziedzin w tym specjalistycznych, proste teksty literackie, publicystyczne a także krótkie przemówienia

- Rozpoznaje i potrafi korygować różne rodzaje błędów w tłumaczeniach ustnych

- Potrafi odnaleźć się w roli mediatora między dwiema kulturami w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach

aktywność na zajęciach

Egzamin ustny po skończeniu semestru

Skala ocen:

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0- dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Hamodi-Owczarczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Styszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Styszyński
Prowadzący grup: Marcin Styszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.