Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium przedmiotowe (specjalizacyjne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SPsp-DL12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe (specjalizacyjne)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wsparcie promotora pracy licencjackiej w przygotowaniu studentów do napisania pracy licencjackiej i jej obrony. Zajęcia seminaryjne pogłębiają wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu wybranej dyscypliny naukowej (dydaktyka języka niemieckiego, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, translatoryka) oraz prowadzą do uzupełnienia wiedzy historycznej.

Pełny opis:

Efekty uczenia się i treści przedmiotu:

Celem seminarium przedmiotowego jest wsparcie promotora pracy licencjackiej w przygotowaniu studentów do napisania pracy licencjackiej i jej obrony. Zajęcia seminaryjne powinny pogłębić wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu wybranej dyscypliny naukowej (dydaktyka języka niemieckiego, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, translatoryka) oraz prowadzić do uzupełnienia wiedzy historycznej. Służą zatem wyrobieniu umiejętności planowania i organizacji samodzielnej pracy naukowej (struktura pracy, zasady konstrukcji tekstu, cytowanie, sporządzanie przypisów i bibliografii), zarządzania zdobytymi informacjami (gromadzenie i selekcja literatury przedmiotu, zdobywanie i interpretacja danych pochodzących z różnych źródeł) oraz prezentacji zdobytej wiedzy na forum grupy (zdolności krytyczne i samokrytyczne).

Literatura:

Literatura zależna jest od proponowanego tematu seminarium licencjackiego, do którego seminarium przedmiotowe przynależy, oraz wybranego przez prowadzącego seminarium przedmiotwe zagadnienia - podaje wykładowca na pierwszych zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.