Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjolingwistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SOCLING-ELINGW-22 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjolingwistyka
Jednostka: Katedra Metodologii Lingwistyki
Grupy: Filologia, specjalność etnolingwistyka, studia stacjonarne I stopnia, semestr 4
Filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji, studia stacjonarne I stopnia, semestr 6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 3.75 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

językoznawstwo i nauka o informacji

etnolingwistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwymi relacjami między językiem a społeczeństwem.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy relacji między językiem a społeczeństwem i ich wzajemnego wpływu na siebie.

Pełny opis:

Językoznawcze i filozoficzne źródła socjolingwistyki.

Czynniki wpływające na kształt konkretnej wypowiedzi językowej.

Elementy społecznej historii języka polskiego.

Wpływ społeczeństwa na język: żargon, gwara, socjolekt, profesjolekt, zróżnicowania języka ze względu na klasy społeczne i płeć.

Język w środowisku multietnicznym: pidżin, kreol, dyglosia, zmiana kodów, mieszanie kodów

Język a postrzeganie rzeczywistości: relatywizm językowy, wpływ kultury na język, językowy obraz świata.

Socjolekty: ich typologia i właściwości.

Składowe polityki językowej.

Efekty uczenia się:

Znał podstawowe pojęcia związane z socjolingwistycznym opisem języka.

Potrafił wskazać min. 3 sposoby, w jakie społeczeństwo wpływa na język i w jakie język wpływa na społeczeństwo

Potrafił zaprojektować, przeprowadzić i zaprezentować badania socjolektu wybranej grupy.

Potrafił na podstawie czytanego tekstu zrekonstruować opisywane w nim zależności język-społeczeństwo

Potrafił samodzielnie zanalizować zależność miedzy wybranym czynnikiem społecznym a językiem

Potrafił samodzielnie znaleźć i przytoczyć argumenty przy rekonstruowaniu językowego obrazu świata.

Potrafił samodzielnie wskazać i zinterpretować przejawy polityki jezykowej.

Metody i kryteria oceniania:

- pisemna praca zaliczeniowa

- pisemny egzamin końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stefan Wiertlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stefan Wiertlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Victoria Kamasa
Prowadzący grup: Victoria Kamasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Victoria Kamasa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.