Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie (traduktologiczne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SMT-34 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (traduktologiczne)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 17.00 LUB 11.00 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W drugim roku seminarium magisterskie poświęcone jest kontynuacji pracy nad przygotowaniem i redakcją ostateczną pracy magisterskiej. Ponieważ każdy z uczestników ma już określony temat pracy i wybrany korpus, dlatego zajęcia są bardziej zindywidualizowane. Każdy z uczestników przedstawia postępy w badaniach, zdaje sprawozdanie z przeczytanych lektur szczegółowych, przedstawia problemy ogólne i punktowe, na które napotyka. Semestr IV USM jest poświęcony na prace redakcyjne, a w szczególności na właściwe redagowanie planu pracy, zachowanie łączliwości miedzy rozdziałami i podrozdziałami, właściwy zapis danych bibliograficznych, właściwe redagowanie Wstępu i Zakończenia.

Pełny opis:

Efektem kształcenia po w sumie trwającym dwa lata seminarium magisterskim jest umiejętność zredagowania zwartego tekstu naukowego na ok.80-100 stron. Taki tekst musi charakteryzować się dobrze przygotowanym planem pracy, w którym poszczególne części zachowują łączliwość tematyczną i strukturalną. Przedstawione treści muszą być logicznie spójne. Całość jest tekstem argumentacyjnym, w którym dominuje argumentacja przyczynowo-skutkowa. Tekst oparty jest na właściwie dobranej bibliografii, w stosunku do której student potrafił przyjąć postawy krytyczne. Student potrafi również dobrze dobrać korpus w stosunku do postawionych hipotez i dokonać rozumowania na bazie rzetelnie rozpracowanego materiału badawczego. Ogólnie rzecz ujmując, redakcja pracy magisterskiej ma na celu nauczenie studenta właściwego sposobu rozumowania, umiejętności oparcia rozumowania na właściwym wyborze źródeł bibliograficznych i wyciągania istotnych wniosków z przeprowadzonych analiz.

Literatura:

W zależności od tematów badawczych realizowanych przez studentów literatura jest pod tym kątem dobierana punktowo. Na przykład:

Jopek-Bosiacka A. , 2006, Przekład prawny i sądowy, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN

Tryuk M., 2006, Przekład ustny środowiskowy, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN

Tryuk M., 2007, Przekład ustny konferencyjny, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN

Itd.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Tomaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Tomaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.