Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie (traduktologiczne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SMT-24
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (traduktologiczne)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia romańska z filologią angielską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 2
filologia romańska z filologią germańską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, sem. 2
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest wprowadzeniu do metodologii badań przekładoznawczych i przeglądowi różnych kierunków badawczych w tej dziedzinie. W semestrze I USM omawiane są teorie: G. Mounin, J.P. Vinay i J.Darbelnet, M. Pergnier, J. Guillemin-Flescher, D. Selescovitch i M. Lederer. Wprowadza się również teorie tłumaczenia konferencyjnego i audiowizualnego. Kiedy następuje sprecyzowanie sfer zainteresowań uczestników seminariów, w semestrze II USM analizowane są punktowo specyficzne zagadnienia, które będą stanowić przedmiot badań studentów. Uczestnicy seminarium są zobowiązani do określenia i zgromadzenia korpusów, które będą przedmiotem ich analizy.

Pełny opis:

Po zakończeniu pierwszego roku seminarium magisterskiego student zna podstawowe teorie przekładoznawcze, zna metodologię badań translatorycznych w dziedzinie tłumaczenia pisemnego, ustnego i audiowizualnego. Student potrafi poprawnie posługiwać się terminologią przekładoznawczą, definiować pojęcia i wykorzystywać istniejące definicje. Student nabywa umiejętności kompletowania bibliografii koniecznej do rozpracowania określonych problemów teoretycznych i praktycznych z dziedziny przekładoznawstwa. Student nabiera umiejętności syntezy poznanych teorii i zastosowania ich do analizy wybranych zagadnień przekładoznawczych. Student potrafi przeprowadzać podstawowe rozumowania logiczne oparte na wzorcu przyczynowo- skutkowym. Generalnie student jest w stanie zdefiniować problem naukowy, określić metodologię jego analizy i sposoby rozwiązania.

Literatura:

Dąmbska-Prokop U., 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa: Edukator

Guillemin-Flescher J., 1981, Syntaxe comparée du français et de l'anglais. Problèmes de traduction, Paris, Ophrys

Hejwowski K., 2004, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN

Lederer M., 1994, La traduction aujourd'hui, Paris : Hachette

Mounin G., 1963, Les problèmes théoriques de la traduction, Paris : Gallimard

Pergnier M., 1993, Les fondemets socio-linguistiques de la traduction, Lille: Presses Universitaires de Lille

Pisarska A., Tomaszkiewicz T., 1998, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań: Wyd. Naukowe UAM, (Wyd. II)

Tomaszkiewicz T., 2006, Przekład audiowizualny, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN

Tomaszkiewicz T., 2006, Terminologia tłumaczenia, Poznań: Wyd. Naukowe UAM, (II wyd.)

Vinay J.P. i Darbelnet J., 1977, Stylistique comparée du français et de l'anglais, Paris : Didier

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)