Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie (traduktologiczne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SMT-14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (traduktologiczne)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia romańska z filologią angielską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 1
filologia romańska z filologią germańską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, sem. 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

studia wydziałowe w zakresie tłumaczenia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1/ przekazanie wiedzy o podstawowych pojęciach z zakresu przekładoznawstwa

2/ przekazanie wiedzy o różnych metodologiach badań przekładoznawczych

3/ ukazanie praktycznych zastosowań badań przekładoznawczych

przekazanie wiedzy na temat różnych teorii przekładoznawczych na przestrzeni różnych epok

4/ wyrobienie u studentów umiejętności rozpoznawania i opisu różnych typów tekstów ( literackich, specjalistycznych, medialnych itp.) i charakteryzowania ich w terminach językoznawczych

wyrobienie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów przekładoznawczych związanych z tłumaczeniem różnych typów tekstów

5/ rozwinięcie umiejętności pozyskiwania właściwej dokumentacji do rozwiązywania problemów tłumaczeniowych i naukowych

6/ kształtowanie umiejętności zdawania sprawozdania z poczynionych lektur

7/ kształtowanie umiejętności krytycznego podejścia do różnych poglądów


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest wprowadzeniu do metodologii badań przekładoznawczych i przeglądowi różnych kierunków badawczych w tej dziedzinie. W semestrze I USM omawiane są teorie: G. Mounin, J.P. Vinay i J.Darbelnet, M. Pergnier, J. Guillemin-Flescher, D. Selescovitch i M. Lederer. Wprowadza się również teorie tłumaczenia konferencyjnego i audiowizualnego. Kiedy następuje sprecyzowanie sfer zainteresowań uczestników seminariów, w semestrze II USM analizowane są punktowo specyficzne zagadnienia, które będą stanowić przedmiot badań studentów. Uczestnicy seminarium są zobowiązani do określenia i zgromadzenia korpusów, które będą przedmiotem ich analizy.

Pełny opis:

Student zna podstawowe teorie przekładoznawcze, zna metodologię badań translatorycznych w dziedzinie tłumaczenia pisemnego, ustnego i audiowizualnego. Student potrafi poprawnie posługiwać się terminologią przekładoznawczą, definiować pojęcia i wykorzystywać istniejące definicje. Student nabywa umiejętności kompletowania bibliografii koniecznej do rozpracowania określonych problemów teoretycznych i praktycznych z dziedziny przekładoznawstwa. Student nabiera umiejętności syntezy poznanych teorii i zastosowania ich do analizy wybranych zagadnień przekładoznawczych. Student potrafi przeprowadzać podstawowe rozumowania logiczne oparte na wzorcu przyczynowo- skutkowym. Generalnie student jest w stanie zdefiniować problem naukowy, określić metodologię jego analizy i sposoby rozwiązania.

Literatura:

Dąmbska-Prokop U., 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa: Edukator

Guillemin-Flescher J., 1981, Syntaxe comparée du français et de l'anglais. Problèmes de traduction, Paris, Ophrys

Hejwowski K., 2004, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN

Lederer M., 1994, La traduction aujourd'hui, Paris : Hachette

Mounin G., 1963, Les problèmes théoriques de la traduction, Paris : Gallimard

Pergnier M., 1993, Les fondemets socio-linguistiques de la traduction, Lille: Presses Universitaires de Lille

Pisarska A., Tomaszkiewicz T., 1998, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań: Wyd. Naukowe UAM, (Wyd. II)

Tomaszkiewicz T., 2006, Przekład audiowizualny, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN

Tomaszkiewicz T., 2006, Terminologia tłumaczenia, Poznań: Wyd. Naukowe UAM, (II wyd.)

Vinay J.P. i Darbelnet J., 1977, Stylistique comparée du français et de l'anglais, Paris : Didier

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia studenti:

1/ wyjaśnia podstawowe pojęciach z zakresu przekładoznawstwa

2/ zna różne metodologie badań przekładoznawczych

3/ potrafi w praktyce zastosować pewne teoretyczne rozwiązania przekładoznawcze

4/ zna różne teorie przekładoznawcze na przestrzeni różnych epok

5/ potrafi rozpoznawać i opisywać różne typy tekstów ( literackie, specjalistycznych, medialne itp.) i charakteryzować je w terminach językoznawczych

6/ rozpoznaje i rozwiązuje problemy przekładoznawcze związane z tłumaczeniem różnych typów tekstów

7/ potrafi pozyskiwać właściwą dokumentację do rozwiązywania problemów tłumaczeniowych i naukowych

8/ potrafi analizować różne teksty i źródła oraz przeprowadzać syntezę pozyskanych informacji

9/ potrafi spojrzeć krytycznie na różne poglądy

10/ korzysta ze źródeł literaturowych

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- aktywny udział studenta w zajęciach : dyskusja, prezentacje lektur

- prezentacja materiału badawczego na forum seminarium

- prezentacja własnych problemów traduktologicznych

- współpraca z uczestnikami seminarium i z promotorem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Tomaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.