Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEMMGR-44 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: filologia szwedzka, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 4
Filologia, specjalność filologia norweska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 4
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 25.00 LUB 7.00 LUB 17.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Ukończenie pisania pracy magisterskiej

Omówienie najważniejszych trendów badawczych i osiągnięć współczesnego językoznawstwa skandynawskiego

Omówienie najważniejszych prac z zakresu wybranej dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa lub przekładoznawstwa, zarówno o charakterze teoretycznym jak i empirycznym

Omówienie własnej pracy studenta, uzyskanych wyników, miejsca tej pracy wśród prac skandynawskich, ewentualnych rozbieżności w uzyskanych wynikach lub ich interpretacji

Przedstawienie możliwości dalszej pracy własnej studenta zarówno nad umiejętnościami językowymi jak i analitycznymi

Literatura:

Aaslestad, Peter. Narratologi. En innføring i anvendt fortelleteori. Gyldendal 1999

Andersen, Per Thomas: ”Farvel til Europa? Om modernisme, provinsialisme – og post-modernisme”, w: Vinduet, 2/1984

Beyer, Edvard (red.). Norges litteraturhistorie. Gyldendal 1998

Ciesielski, Zenon. Historia literatury szwedzkiej. Ossolineum 1990

Cymbrykiewicz, Joanna. Motyw śmierci we współczesnej poezji duńskiej. Atut 2008

Gemzøe, Anker (red.). Fortællingen i Norden efter 1960. Aalborg Universitetsforlag 2004

Kleeberg, Lars (red.). Med andra ord. Texter om litterär översättning. Bokförlaget Natur och kultur 1998

Krysztofiak, Maria. Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego. Wydawnictwo Naukowe UAM 2011

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Potrafi napisać pracę o charakterze akademickim, referującą wyniki cudzych i własnych badań oraz poddać ją krytycznej ocenie

Potrafi odpowiedzieć na szczegółowe pytania z zakresu wybranej dziedziny badań

Potrafi odpowiedzieć na przeglądowe pytania z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa lub przekładoznawstwa skandynawskiego

Potrafi omawić wyniki własnych badań, zastosowaną metodologię i wybór materiału badawczego w języku skandynawskim, z użyciem odpowiedniej terminologii

Jest świadom potrzeby ciągłego podnoszenia swoich kompetencji

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczn

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Czarnecki, Grzegorz Skommer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Cymbrykiewicz, Przemysław Czarnecki, Paulina Horbowicz, Grzegorz Skommer, Dominika Skrzypek, Mikołaj Sobkowiak, Andrzej Szubert, Aleksandra Wilkus-Wyrwa, Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Czarnecki, Natalia Kołaczek, Dominika Skrzypek, Andrzej Szubert, Aleksandra Wilkus-Wyrwa, Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Czarnecki, Natalia Kołaczek, Dominika Skrzypek, Aleksandra Wilkus-Wyrwa, Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.