Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEM-MGR-34 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: filologia fińska, studia uzupełniające magisterskie, semestr 3
filologia indonezyjsko-malajska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 3
filologia węgierska, studia uzupełniające magisterskie, semestr 3
Filologia, spec. Empirical Linguistics and Language Documentation, studia stacj. II st., semestr 3
Filologia, spec. filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamska,stud. stac. II st.,sem. 3
Filologia, spec. filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamsko-tajska, stud. IIst.,sem.3
Filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 3
Filologia, specjalność etnolingwistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 3
Filologia, specjalność filologia koreańska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 3
Filologia, specjalność filologia nowogrecka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 3
Filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji, studia stacjonarne II stopnia, semestr 3
Przedmioty dla programu DUx-BLITWX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 20.00 LUB 14.00 LUB 5.00 LUB 7.00 LUB 17.50 LUB 11.00 LUB 15.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem jest zapoznanie studenta z zaawansowanym warsztatem pisania pracy dyplomowej we wszystkich jego aspektach oraz rozszerzonymi narzędziami badawczymi właściwymi danej dyscyplinie, prowadzące do samodzielnego przygotowania rozprawy magisterskiej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Zaawansowany warsztat pisania pracy dyplomowej we wszystkich jego aspektach. Rozszerzone narzędzia badawcze właściwe danej dyscyplinie, prowadzące do samodzielnego przygotowania rozprawy magisterskiej.

Pełny opis:

Zapoznanie z zaawansowanym warsztatem pisania rozpraw naukowych i metodologią badań naukowych.

zZaawansowana znajomość wybranych teorii ogólnych i/lub szczegółowych z dziedzin objętych tematyką rozprawy.

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania rozprawy licencjackiej (kierowanie, kontrola, wskazówki formalne i merytoryczne, zagadnienia etyczne i własność intelektualna).

Literatura:

Podstawowa: w zależności od tematyki.

Dodatkowa: w zależności od tematyki.

Efekty uczenia się:

Student 1) samodzielnie opracowuje koncepcję badawczą zaawansowanej rozprawy naukowej, 2) samodzielnie przygotowuje zaawansowaną rozprawę naukową, mając wiedzę na temat jej właściwej struktury formułuje logiczne i merytorycznie dojrzałe wnioski z wyników własnych badań, 3) samodzielnie dobiera literaturę i źródła informacji z danej tematyki, krytycznie ocenia ich przydatność oraz twórczo je wykorzystuje w pracy naukowej, której wyniki potrafi przedstawić zarówno specjalistom z danej dziedziny, jak i niespecjalistom, 4) posiada rozszerzoną wiedzę o ogólnej metodologii badań naukowych oraz ekspercką wiedzę o danej dyscyplinie w zakresie prowadzonych badań, 5) posługuje się metodologią badań właściwą danej dyscyplinie w zakresie prowadzonych badań.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena postępów pracy i zaangażowania studenta. Sporządzenie kompletnej pracy dyplomowej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Bachan, Grażyna Demenko, Swietłana Gaś, Karolina Gortych-Michalak, Szymon Grzelak, Karolina Kaczmarek, Katarzyna Klessa, Edyta Kwiatkowska-Faryś, Nawoja Mikołajczak-Matyja, Bolesław Mrozewicz, Nicole Nau, Thuat Nguyen Chi, Piotr Nowak, Joanna Nowak-Michalska, Kyong-Geun Oh, Grażyna Strnad, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Krystyna Tuszyńska, Agnieszka Wagner, Sandra Wawrzyniak, Agata Wolarska-Sobocińska, Władysław Zabrocki, Daria Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Borowiak, Karolina Gortych-Michalak, Karolina Kaczmarek, Maciej Karpiński, Norbert Kordek, Ilona Koutny, Włodzimierz Lapis, Marcin Michalski, Nawoja Mikołajczak-Matyja, Bolesław Mrozewicz, Piotr Nowak, Joanna Nowak-Michalska, Kyong-Geun Oh, Krzysztof Stroński, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Sandra Wawrzyniak, Tomasz Wicherkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Swietłana Gaś, Szymon Grzelak, Maciej Karpiński, Katarzyna Klessa, Norbert Kordek, Włodzimierz Lapis, Kyong-Geun Oh, Krzysztof Stroński, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Krystyna Tuszyńska, Sandra Wawrzyniak, Tomasz Wicherkiewicz, Piotr Wierzchoń, Emilia Wojtasik-Dziekan, Agata Wolarska-Sobocińska, Władysław Zabrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.