Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PROSM-23 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-HEBX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: hebraistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy z zakresu historii, prawa, kwestii religijnych w Izraelu kształtujących tożsamość współczesnego Izraelczyka oraz ich wpływ na osobliwość kultury izraelskiej.Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Geografia Izraela

Powstanie Państwa Izraela i historia kształtowania się jego granic

Tożsamość żydowskich imigrantów

Ruch kibucowy

Konflikt izraelsko-arabski

Problem palestyński

Ustrój polityczny Izraela

Państwo a religia, kwestie religijne w życiu politycznym i społecznym

Wielokulturowość społeczeństwa izraelskiego

Problemy współczesnego Izraela

Literatura:

Albin, Bernard, Tokarz, Grzegorz (red.). 2007. Izrael i Autonomia Palestyńska: wybrane aspekty polityczne i prawne. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Oficyna Wydawnicza Arboretum.

Benismon, Boris, Errera, Eglal. 2000. Żydzi i Arabowie, Historia współczesnego Izraela, Regina Gromacka, Krzysztof Pruski (przekł.). Warszawa: Wyd. „Cyklady”.

Bojko Krzysztof .2006. Izrael a aspiracje Palestyńczyków 1987-2006. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Chojnowski, Andrzej, Tomaszewski, Jerzy 2001. Izrael. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Dąbrowski, Eugeniusz. 1965. Nowy Testament na tle epoki: geografia, historia, kultura. Poznań: Wydawnictwo Świętego Wojciecha.

Gebert, Konstanty. 2008. Miejsce pod słońcem: Wojny Izraela. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

Herzl, Teodor. 2006. Państwo żydowskie: próba nowoczesnego rozwiązania kwestii żydowskiej, Surzyn Jacek (przekł.). Kraków: Austeria.

Neeman, Jael. 2012. Byliśmy przyszłością, Agnieszka Jawor-Polak (przekł.). Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Shindler, Colin. 2008. A history of Modern Israel. Cambridge: Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

Posiada wiedzę z zakresu historii, polityki, prawa, kwestii religijnych i kulturowych Izraela;

wymienia i rozumie najważniejsze procesy historyczne, polityczne i socjologiczne składające się na tożsamość izraelską;

zna literaturę przedmiotu i potrafi krytycznie ustosunkować się do poruszanych problemów;

posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi wybranych zjawisk w jęz. hebrajskim;

jest świadom różnic kulturowych oraz jest gotowy na podjęcie dialogu z Izraelczykiem.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa obejmuje ocenę z zaliczenia końcowego przedmiotu w formie testu, a także obecność i aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Witkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Witkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zaremba
Prowadzący grup: Piotr Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.