Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PROSM-13
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-HB
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: hebraistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

1. Cele zajęć/przedmiotu: proseminarium jest kursem prowadzonym przez specjalistów od języka hebrajskiego oraz kultury żydowskiej. W ramach zajęć przedstawiane są rezultaty badań w obszarze uzależnionym od danego wykładowcy oraz jego zainteresowań badawczych.

C1 Zaznajomienie studentów z zaawansowanymi zagadnieniami, terminologią i problemami badawczymi w obrębie wybranego obszaru badań lub zaawansowanymi zagadnieniami językowymi.

C2 Zapoznanie studentów ze specjalistycznymi zagadnieniami językowymi.

C3 Rozwinięcie u studentów zainteresowań badawczych i zachęcenie do własnych poszukiwań.

C4 Przygotowanie studentów do dyskusji.

2. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Wprowadzenie do tematyki zajęć.

Zgłębianie wybranego zagadnienia.

Samodzielna praca studenta przy użyciu odpowiednich źródeł i słowników.

Krytyczne spojrzenie na prezentowane źródła i hipotezy, próba dociekania badawczego.

Literatura:

Zalecana literatura:

‒ Even Shoshan, Avraham. 2000. Ha-milon ha-iwri he-hadasz: Ocar szalem szel ha-laszon ha-iwrit… T. 1-5. Tel Aviv

‒ Khan Geoffrey. Encyclopedia of Hebrew Language and Liguistic. T.1-4. Brill.

‒ Waxman, Meyer. A History of Jewish Literature. T. 1-5. New York, London.

‒ Tomaszewski, Jerzy. Żbikowski, Andrzej. Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon. Warszawa.

Dalsza literatura zostanie podana przez wykładowcę na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka potrafi:

Zna zagadnienia, terminologie i problematykę badawczą wyłożoną na zajęciach.

Zna hebrajskie słownictwo używane na zajęciach.

Potrafi korzystać z odpowiednich źródeł oraz słowników w celu weryfikacji swojej wiedzy.

Potrafi krytycznie spojrzeć i oceniać wartość źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość wykładanych zagadnień, umiejętność krytycznego podejścia do tychże

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami

dobry (db; 4,0): słabsza znajomość wykładanych zagadnień lub brak umiejętności krytycznego podejścia do tychże

dostateczny plus (+dst; 3,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadawalająca znajomość wykładanych zagadnień z elementarną umiejętnością krytycznego podejścia do tychże

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadawalająca znajomość wykładanych zagadnień, brak umiejętności krytycznego podejścia do tychże

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zaremba
Prowadzący grup: Piotr Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zaremba
Prowadzący grup: Piotr Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zaremba
Prowadzący grup: Piotr Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)