Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

N Pierwsza pomoc przedmedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PPpm-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: N Pierwsza pomoc przedmedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska z filologią rosyjską, studia stacj. I st., semestr 3
Filologia, specjalność filologia germańska, grupa 0, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3
Filologia, specjalność filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0.50
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1.Wyposażenie studenta w wiedzę na temat organizacji działania systemu ratownictwa

medycznego w Polsce.

C2.Wyposażenie studenta w wiedzę umożliwiającą trafne rozpoznanie stanu nagłego

zagrożenia zdrowotnego u dzieci i młodzieży.

C3. Wyposażenie studenta w wiedzę na temat podstawowych zabiegów resuscytacyjnych

u dzieci i młodzieży.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

podczas zajęć, zalecana literatura

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Pokaz i obserwacja

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)


Skrócony opis:

obowiązkowy w specjalności nauczycielskiej

Pełny opis:

Organizacja systemu ratownictwa medycznego w Polsce.

Rozpoznawanie stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i młodzieży

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach nagłego zagrożenia

zdrowotnego dzieci i młodzieży.

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci i młodzieży.

Literatura:

Dąbrowska J., Jędrzejewska H. (2013), Pierwsza Pomoc Przedmedyczna w szkole, Gdańsk, ODDK Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Kadr.

von Ribbeck J. (2010), Natychmiastowa pomoc w nagłych przypadkach dzieci, Poznań, Media Rodzina.

Efekty uczenia się:

Student/ka zna organizację sytemu ratownictwa medycznego.

Posiada wiedzę umożliwiającą trafne rozpoznanie potrzeby udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom i młodzieży

Potrafi udzielić pierwszej pomocy uczniom w tym także potrafi wykonać podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci i młodzieży

Metody i kryteria oceniania:

Aktywna obecność podczas zajęć

Udział w zajęciach: wykonanie zadań w trakcie zajęć zal/nzal

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Hildebrand
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.