Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka tureckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJTR-26 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka tureckiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
turkologia, studia stacjonarne licencjackie, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 12.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język turecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: turkologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie słuchanie) języka tureckiego na poziomie A2

zaznajomienie z podstawowym słownictwem języka tureckiego

ćwiczenie form gramatycznych języka tureckiego na poziomie A2

zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka tureckiego

Pełny opis:

Przyszłość, plany i zamierzenia

Czas przyszły

Bajki i legendy

Czas przeszły niezaświadczony

Przyzwyczajenia, różnice kulturowe

Aoryst

Świat mediów

Rzeczowniki odczasownikowe –mE, -mEk, -(y)Iş

Zdrowie

imiesłów uprzedni, imiesłów sposobu

Podróże, wakacje

Zdania celowe

Literatura:

Kurt, Cemil, Nürşen Aygün (i in.). 2008. Yeni Hitit 1. Yabancılar için Türkçe. Ankara: Ankara Üniversitesi TÖMER;

Akpınar, Ali. 2009. Talebe. Turkish Lessons 1. Istanbul: Dem Yayıncılık;

Hengirmen, Mehmet. 1993. Türkçe öğreniyoruz 1. Ankara: Engin;

Sebüktekın, Hikmet. 2009. Turkish for foreigners vol.1. Istanbul: Boğaziçi Unıversity;

Stachowski, Marek. 2009. Gramatyka języka tureckiego w zarysie. Kraków: Księgarnia Akademicka;

Kozłowska, Maria. 2009. Słownik turecko-polski. Warszawa: eMKa;

Antonowicz-Bauer, Lucyna. 2008. Słownik turecko-polski, polsko-turecki. Warszawa: Wiedza Powszechna;

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

konstruuje proste wypowiedzi ustne

konstruuje proste wypowiedzi pisemne

rozumie proste wypowiedzi w j. tureckim

czyta ze zrozumieniem proste teksty w języku tureckim

zna podstawowe słownictwo

posługuje się prostymi konstrukcjami gramatycznymi

rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury tureckiej

potrafi realizować proste projekty w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie ustnej i pisemnej, ocena końcowa w stosunku 50:50.

Kolokwia zaliczeniowe, pisemne prace domowe, aktywność na zajęciach;

Zaliczenie semestralne w formie pisemnej.

Kolokwia na koniec każdego rozdziału w podręczniku. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia semestralnego jest zaliczenie wszystkich kolokwiów na min. 60%.

Kolejnym warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest oddanie w terminie określonym przez wykładowcę wszystkich prac pisemnych.

Aktywne uczestnictwo w dyskusji oraz wydarzeniach kulturalnych jest mile widziane.

Kryteria oceniania (%).

60-64=3

65-69=3+

70-80=4

81-90=4+

91-100=5

*W przypadku prowadzenia zajęć przez kilku prowadzących udział materiału egzaminacyjnego/zaliczeniowego odpowiada procentowemu udziałowi prowadzących w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Andrzejewski, Patrycja Widłak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Andrzejewski, Cem Erdem, Kamil Rulczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Andrzejewski
Prowadzący grup: Radosław Andrzejewski, Dorota Cegiołka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.